Datum: <time datetime="2022-05-24">24 maj 2022</time>

Partienkät om hörselvård och tillgänglighet

Inför valet har distriktet skickat ut en enkät till samtliga partier i Region Stockholms fullmäktige för att ta reda på vad de tycker om några viktiga frågor om hörselvård och tillgänglighet. Läs svaren nedan.

Alla partier fick möjlighet att svara ja eller nej på våra frågor och ge en kort förklaring till sina svar. På bilden nedan finns en sammanställning av partiernas ja/nej-svar. Scrolla ner för att se partiernas fulla svar på varje fråga.

Vill du veta mer om vad partierna tycker om olika hörselfrågor? I maj arrangerade distriktet en debatt med samtliga partier i Region Stockholm. Se en inspelning av debatten här.

Ska möjligheten till medfinansiering (s.k. Fritt val) av hörselhjälpmedel avskaffas?

Moderaterna – Nej, det skulle försämra utbudet av hjälpmedel och möjligheten att välja det som passar en själv bäst.

Liberalerna – Nej, fritt val ökar valfriheten och tillgången till ett brett sortiment. Mer behöver göras för att säkerställa att patienter tar del av rätt information. 

Sverigedemokraterna – Nej, möjligheten till valfrihet är en viktig fråga. Däremot ska aktörerna inom vårdvalet granskas hårdare för att säkerställa att objektiv och neutral information återges om de olika hörselapparaterna.

Centerpartiet – Nej, för oss är det viktigt med god kvalitet, korta väntetider och att ny teknik kommer patienter till godo. Vi vill inte ha långsamma upphandlingar.

Kristdemokraterna – Nej, vi ser flera risker med avskaffande utan en grundlig översyn om hur detta skulle påverka tillgängligheten i länet. Den översyn som pågår måste fortsätta.

Socialdemokraterna – Ja, Hälso- och sjukvårdsnämnden ska se över ”Fritt val av hjälpmedel” inom hörselvården, och därmed återgå till att brukare av hörapparater får välja sådana ur regionens upphandlade sortiment.

Miljöpartiet – Nej, vi vill att frågan utreds ytterligare, men är tveksamma till att det ska finnas kvar. 

Vänsterpartiet – Ja, fritt val har gett sämre valfrihet och lägre vårdkvalitet, samtidigt som den lett till högre kostnader för både regionen och dess invånare.

Ska regionen driva egna audionommottagningar inom primär hörselrehabilitering?

Moderaterna – Ja, regionen ska kunna driva mottagningar om det skulle behövas. Idag bidrar fler aktörer redan till att alla som söker får vård inom rimlig tid.

Liberalerna – Ja, om det uppstår brister i tillgängligheten till mottagningarna behöver regionen erbjuda egna verksamheter inom den primära hörselrehabiliteringen.

Sverigedemokraterna – Ja, det är rimligt att SLSO kompletterar de privata aktörerna och bedriver egen mottagning om efterfrågan finns.

Centerpartiet – Ja, för oss är det kvalitén och tillgången till vård som är det viktigaste, inte driftsform. Vi ser gärna både offentliga och privata utförare.

Kristdemokraterna – Ja, om behov finns ska även regionen kunna driva audionommottagningar.

Socialdemokraterna – Ja

Miljöpartiet – Ja, regionen bör driva egna mottagningar oavsett om Fritt val finns kvar eller ej.

Vänsterpartiet – Ja, Vänsterpartiet har lagt förslag om att Region Stockholm (SLSO) ska starta egen mottagning inom primär hörselhabilitering.

Ska regionen ställa krav på att vårdgivare inom primär hörselrehabilitering måste informera patienten om ägandeförhållandena när de säljer hörapparater från samma koncern?

Moderaterna – Nej, alla ska redan ge oberoende sakupplysningar om produkterna men vi är öppna för att titta på hur transparensen kan öka, om det är juridiskt möjligt.

Liberalerna – Ja, förskrivaren måste informera att det är möjligt att välja mellan olika sortiment. I samband med detta är information om ägandeförhållandena rimligt.

Sverigedemokraterna – Ja, det är rimligt att patienten ges kännedom om detta.

Centerpartiet – Nej, men självklart ska vårdgivare tydligt informera om hur systemet med fritt val fungerar och vad patienten har att välja mellan. 

Kristdemokraterna – Nej, vi har inte några sådana förslag men tittar gärna vidare på detta och andra förslag för att öka transparensen för brukare och patienter. 

Socialdemokraterna – Ja

Miljöpartiet – Ja, det finns ett etiskt problem med de dubbla rollerna. Ska det finnas kvar så måste informationen till brukaren vara glasklar.

Vänsterpartiet – Ja, om inte systemet avskaffas behövs skarpare skrivningar om företagens annonsering. Vi ska värna patientens intresse, inte företagens.

Kommer ert parti att texta allt videomaterial som publiceras i partiets och dess kandidaters kanaler inför valet till regionfullmäktige?

Moderaterna – Ja, det är vår ambition. Vi textar oftast de videor vi lägger upp i våra kanaler men har svårare att få till textning vid exempelvis livesändningar.

Liberalerna – Ja, Liberalerna kommer att texta allt videomaterial som publiceras i partiets officiella kanaler och i största möjliga mån i kandidaternas kanaler.

Sverigedemokraterna – Ja, vi strävar alltid efter att texta vårt videomaterial.

Centerpartiet – Ja, vi har redan som vana att texta allt videomaterial vi gör men med ett fåtal undantag då tekniken är bristfällig, tex vid livesändningar.

Kristdemokraterna – Ja, det är vår målsättning att texta allt videomaterial som vi lägger upp i våra officiella kanaler.

Socialdemokraterna – Ja, det är självklart ambitionen.

Miljöpartiet – Ja, så klart ska det textas! Det gör vi redan med i princip allt filmat material vi publicerar på sociala medier.

Vänsterpartiet – Ja, vi strävar efter att texta vårt filmade material. Vi kan inte styra vad alla våra kandidater lägger upp, men vi kan uppmuntra dem att texta allt.

Relaterade nyheter

 • Glad midsommar! Sommarstängt på kansliet
  Datum: <time datetime="2022-06-23">23 juni 2022</time>

  Glad midsommar! Sommarstängt på kansliet

  Hörselskadades distrikt i Stockholms län önskar er en glad midsommar! Distriktskansliet håller öppet några veckor till, men 18 juli-12 augusti kommer kansliet att vara stängt.

 • Soligt sommarfika hos distriktet
  Datum: <time datetime="2022-06-16">16 juni 2022</time>

  Soligt sommarfika hos distriktet

  Onsdagen den 15 juni bjöd distriktet in till sommarfika i Skytteholmsparken i Solna. Det blev några trevliga timmar med gott fika och härligt umgänge.

 • Distriktet vill se uppdaterat avtal för Vårdval primär hörselrehabilitering
  Datum: <time datetime="2022-06-15">15 juni 2022</time>

  Distriktet vill se uppdaterat avtal för Vårdval primär hörselrehabilitering

  Det är avtalet för Vårdval primär hörselrehabilitering som styr hur den primära hörselrehabiliteringen i länet ser ut. Genom avtalet mellan Region Stockholm och de privata mottagningarna får vårdgivarna sitt uppdrag från regionen. – Avtalet har...