Datum: <time datetime="2023-01-26">26 januari 2023</time>

Nominera till förtroendeuppdrag inom distriktet

Delar av den nuvarande distriktsstyrelsen.

Den 26 april håller distriktet årsmöte och nu är det dags att skicka in nomineringar för förtroendeuppdrag inom distriktet. 

Vid distriktets årsmöte 2023 kommer följande förtroendeuppdrag att tillsättas:

 • Distriktsordförande
 • 4 st styrelseledamöter
 • 2 st suppleanter till distriktsstyrelsen
 • Förtroendevald revisor
 • Ersättare för förtroendevald revisor
 • Valberedning 

Du kan nominera dig själv eller någon annan till förtroendeuppdragen. Nomineringar skickas till distriktetsvalberedning@hrfstockholmslan.se, senast den 28 februari. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen via mailadressen ovan, eller kanslichef Maria Öjmertz på maria.ojmertz@hrfstockholmslan.se eller 076-115 54 53.

Vad innebär de olika uppdragen? 

Distriktsordförande

Distriktets ordförande ansvarar för att leda styrelsens arbete. Ordföranden ansvarar för att planera, sammankalla och leda styrelsens arbete. Ordförande har en nära kontakt med kansliet och är oftast den som företräder och uttalar sig för distriktets räkning i intressepolitiska frågor. Ordföranden representerar också distriktet i olika sammanhang såsom möten med politiker eller vid framträdanden i media.

Styrelseledamot

Som styrelseledamot är man med och fattar beslut om distriktets verksamhet och vilka frågor som ska prioriteras. Som styrelseledamot har du också en viktig uppgift i att företräda distriktet gentemot distriktets föreningar och utåt vid t.ex. mässor eller annan representation. Om man vill engagera sig lite extra i någon hjärtefråga inom distriktets verksamhet finns det möjlighet till det också. Styrelsen träffas ca 8–10 gånger om året.

Suppleant till distriktsstyrelsen

En suppleant till distriktsstyrelsen kallas till samtliga styrelsemöten och har möjlighet att delta i diskussion under styrelsemötena. En suppleant går in som ordinarie ledamot vid de tillfällen distriktsstyrelsens ordinarie ledamöter inte är fulltaliga vid ett möte. 

Förtroendevald revisor

Den som är förtroendevald revisor har i uppdrag att granska distriktets verksamhet och ekonomi för att se om denna går i linje med distriktets stadgar och årsmötets beslut. 

Ersättare för förtroendevald revisor

Ersättarens uppgift är att kliva in i den förtroendevalda revisorns ställe om hen av någon anledning inte kan utföra sitt uppdrag. Som ersättare behöver man alltså hålla sig uppdaterad om distriktets verksamhet och ekonomi för att vara beredd att kliva in vid behov. 

Valberedning 

Valberedningens uppdrag är föreslå nya förtroendevalda till olika poster inför distriktets årsmöte. Valberedningen tar emot nomineringar och brukar genomföra intervjuer för att ta reda på om de som nominerats är lämpliga kandidater. Vid årsmötet presenterar de sina förslag.

Relaterade nyheter

 • Filmer om hörselvården
  Datum: <time datetime="2023-03-28">28 mars 2023</time>

  Filmer om hörselvården

  I samverkan med Karolinska universitetssjukhuset har distriktet tagit fram fyra filmer om hörselvården. I filmerna berättar läkare och audionomer om olika undersökningar och behandlingar som du kan möta i hörselvården.

 • Begränsade öppettider hos hörapparatservice på Rosenlund
  Datum: <time datetime="2023-03-23">23 mars 2023</time>

  Begränsade öppettider hos hörapparatservice på Rosenlund

  Just nu är det lägre bemanning hos hörapparatservice på Rosenlunds sjukhus. Det gör att de behöver begränsa sina öppettider. Då personalen på KommSyn behöver prioritera andra arbetsuppgifter har hörapparatservicen haft lägre bemanning under en tid....

 • Ljusning i tolkfrågan
  Datum: <time datetime="2023-03-17">17 mars 2023</time>

  Ljusning i tolkfrågan

  För att säkra rätten till tolk ska Region Stockholm göra en så kallad genomlysning av finansieringen och styrningen av Tolkcentralen. Tolkfrågan var något som diskuterades vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 14 mars. Mer pengar...