Datum: <time datetime="2023-02-01">1 februari 2023</time>

Gemensam skrivelse angående tolkbokningar

Tillsamman med flera andra organisationer har distriktet skickat en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden, med anledning av Tolkcentralens beslut att inte längre ta emot tolkbokningar via mail.

Tolkcentralen har tidigare beslutat att inte längre ta emot tolkbokningar via mail, med hänvisning till GDPR. Istället ska bokningar göras via Tolkportalen och all eventuell efterföljande kommunikation ska ske i Alltid öppet-appen. 

Verkställandet av beslutet att inte längre ta emot tolkbokningar via mail har skjutits upp två gånger, på grund av den otillgänglighet det skapar. Det senaste beskedet är att bokningar inte kommer att tas emot via mail från den första mars.

Stockholms Dövas Förening, Stockholms Dövas Ungdomsråd, FSDB Stockholm Gotland och Hörselskadades Distrikt i Stockholms län har länge påpekat att Tolkportalen och Alltid öppet-appen är plattformar som inte är tillgängliga för många individer i våra målgrupper.

Samsyn vid dialogmöte

Den 29 november arrangerade organisationerna ett dialogmöte med politiker och tjänstepersoner. Vid mötet beskrev vi situationen utifrån våra organisationers perspektiv och vi upplevde att det under mötet fanns en samsyn kring att en beställarplattform måste vara tillgänglig och användarvänlig för målgruppen som ska använda den.

Sedan mötet har vi dock inte fått återkoppling eller uppdateringar om hur arbetet fortskrider. Därför har vi organisationer nu skickat en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Krav på återkallat beslut och ny plattform

Vi kräver nu att Region Stockholm, med hänvisning till proportionalitetsprincipen, helt återkallar beslutet att inte ta emot tolkbeställningar via mail, till dess att en ny plattform för tolkbeställningar finns på plats. Vi anser också att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ge Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny plattform, som både uppfyller krav utifrån lagar och regler och är tillgänglig för tolkanvändarna. Under arbetet med att ta fram den nya plattformen är det nödvändigt att vi organisationer involveras, för att säkerställa att den plattform som tas fram blir användarvänlig och tillgänglig.

Relaterade nyheter

 • Filmer om hörselvården
  Datum: <time datetime="2023-03-28">28 mars 2023</time>

  Filmer om hörselvården

  I samverkan med Karolinska universitetssjukhuset har distriktet tagit fram fyra filmer om hörselvården. I filmerna berättar läkare och audionomer om olika undersökningar och behandlingar som du kan möta i hörselvården.

 • Begränsade öppettider hos hörapparatservice på Rosenlund
  Datum: <time datetime="2023-03-23">23 mars 2023</time>

  Begränsade öppettider hos hörapparatservice på Rosenlund

  Just nu är det lägre bemanning hos hörapparatservice på Rosenlunds sjukhus. Det gör att de behöver begränsa sina öppettider. Då personalen på KommSyn behöver prioritera andra arbetsuppgifter har hörapparatservicen haft lägre bemanning under en tid....

 • Ljusning i tolkfrågan
  Datum: <time datetime="2023-03-17">17 mars 2023</time>

  Ljusning i tolkfrågan

  För att säkra rätten till tolk ska Region Stockholm göra en så kallad genomlysning av finansieringen och styrningen av Tolkcentralen. Tolkfrågan var något som diskuterades vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 14 mars. Mer pengar...