Datum: <time datetime="2024-04-26">26 april 2024</time>

Distriktets årsmöte 2024

Den 24 april samlades representanter för distriktet och föreningarna för distriktets årsmöte 2024.

Ombud och observatörer från de flesta av distriktets föreningar hade samlats för årsmötet, tillsammans med representanter från distriktsstyrelsen, valberedning och revisorer.

UH:s rapport om unga hörselskadades övergång från barn- till vuxenhörselvården

Kvällen inleddes med smörgåstårta och trevliga samtal mellan alla mötesdeltagare som samlats i Solna Folkets Hus. Därefter var det dags för Jonathan Elebjörk Wahlström, generalsekreterare för Unga Hörselskadade, att prata om deras rapport ”Redo? En undersökning av barn och ungas upplevelse av övergången från barn- till vuxenhörselvården”.

Rapporten har kommit till för att presentera och ge en bakgrund till de resultat som UH fick från sin enkätundersökning som genomfördes under 2022 och 2023 och handlar om hur barn och unga med hörselskada upplevde övergången från hörselvården för barn till den generella hörselvården. Rapporten innehåller förslag till lösningar och checklistor som den som är hörselskadad, är förälder, eller möter en persons som är ung och har en hörselskada kan använda för att själv se till att de är förberedda inför övergången.

Årsmötesförhandlingar

Efter Jonathans presentation tog årsmötesförhandlingarna vid, med Annika Hässler, avgående ordförande för Funktionsrätt Stockholms län, som mötesordförande.

Distriktets verksamhetsberättelse och årsbokslut presenterades och godkändes. Distriktsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet och mötet beslutade om riktlinjer för verksamhetsplanen för år 2025.

Val till distriktsstyrelsen

Peter Falkegård, Mats Hasselgren och Gert Matzén fick alla tre förnyat förtroende som ledamöter. Rose-Marie Danielsson, som tidigare varit suppleant, valdes nu till ledamot i styrelsen.

Ett nytt tillskott till distriktsstyrelsen är Jens Samuelsson som valdes till suppleant tillsammans med Jan Lamby, som fick förnyat förtroende, och Sahar Ajmadi, som tidigare varit ledamot i styrelsen.

Distriktets styrelse består nu av:

Ordförande

Agneta Österman Lindquist – 1 år kvar på sitt uppdrag

Ledamöter

Britt Edoff – 1 år kvar på sitt uppdrag

Bernd Priemer – 1 år kvar på sitt uppdrag

Anna-Karin Scheutz – 1 år kvar på sitt uppdrag

Anne-Marie Persson – 1 år kvar på sitt uppdrag

Peter Falkegård – Omval 2 år

Mats Hasselgren (kassör) – Omval 2 år

Gert Matzén – Omval 2 år

Rose-Marie Danielsson – Nyval 2 år

Suppleanter

Jan Lamby – Omval 1 år

Sahar Ajmadi – Nyval 1 år

Jens Samuelsson – Nyval 1 år

Övriga val

Förutom valen till distriktsstyrelsen valde mötet även revisorer och valberedning. Till förtroendevald revisor valdes Bo Arvidsson och till ersättare för förtroendevald revisor valdes Mats Albrektsson. 

Till valberedningen valdes Britt-Marie Åhman (sammankallande) och Dorota Kuczynska (ledamot).

Relaterade nyheter

 • Inspelad föreläsning om tinnitus med Gerhard Andersson
  Datum: <time datetime="2024-06-04">4 juni 2024</time>

  Inspelad föreläsning om tinnitus med Gerhard Andersson

  Den 22 maj föreläste professor Gerhard Andersson för oss om tinnitus på ABF-huset i Stockholm. Nu kan du som missade den se den i efterhand på vår hemsida eller på vår YouTube-kanal. Till videobiblioteket Se...

 • Distriktet blir årets HRF-inspiratörer 2024
  Datum: <time datetime="2024-06-03">3 juni 2024</time>

  Distriktet blir årets HRF-inspiratörer 2024

  HRF i Stockholms län tilldelas priset som HRF-inspiratörer 2024 för sitt arbete med att avveckla fritt val inom hörselvården. Vi på HRF i Stockholms län är hedrade över att ha tilldelats priset som årets HRF-inspiratörer...

 • Seniormässan i Sigtuna
  Datum: <time datetime="2024-05-15">15 maj 2024</time>

  Seniormässan i Sigtuna

  Den 28 maj är det dags för Seniormässan i Sigtuna. Distriktet finns på plats för att prata hörsel och utföra hörseltest. Kl. 10:00 föreläser Oscar Hedenfeldt om Fem sätt att höra bättre. Missa inte det!...