Datum: <time datetime="2022-06-15">15 juni 2022</time>

Distriktet vill se uppdaterat avtal för Vårdval primär hörselrehabilitering

Agneta Österman Lindquist, distriktsordförande i HRF Stockholms län.

Tisdagen den 14 juni skickade Hörselskadades distrikt i Stockholms län en skrivelse till Region Stockholms avtalsutskott där vi uppmanar dem att göra om avtalet för Vårdval primär hörselrehabilitering. 

Det är avtalet för Vårdval primär hörselrehabilitering som styr hur den primära hörselrehabiliteringen i länet ser ut. Genom avtalet mellan Region Stockholm och de privata mottagningarna får vårdgivarna sitt uppdrag från regionen.

– Avtalet har i stort sett inte ändrats sedan 2018. Sedan dess har både hörselvården, samhället och tekniken utvecklats och därför behöver avtalet nu uppdateras igen. Vi vill att ett nytt avtal för vårdvalsområdet ska finnas på plats till World Hearing Day, den 3 mars 2023, säger distriktets ordförande Agneta Österman Lindquist. 

Åtta förslag på förändringar

I distriktets skrivelse till avtalsutskottet presenterades åtta punkter som vi anser behöver förändras i avtalet. Det handlar bland annat om att tillämpa den nya internationella standarden för utprovning av hörapparater och att se över hur vårdgivarna kompenseras för att utföra det uppdrag de fått från regionen. 

Distriktet vill också se att ett uppdaterat avtal innehåller krav på tydligare information till patienterna om fritt val-systemet. Dessutom anser vi att det bör vara obligatoriskt för vårdgivaren att informera patienterna om ägarförhållandena i de fall mottagningen ingår i en koncern där det också ingår företag som tillverkar hörapparater. 

Viktigt att poängtera är att distriktet fortfarande är kritiskt till Fritt val-systemet och inte ser avtalsförändringarna som en lösning för de omfattande problemen med systemet. 

– Vår förhoppning är att förändringarna ska kunna minska de negativa effekterna av Fritt val-systemet något, men vi anser fortfarande att systemet behöver avskaffas för att Region Stockholms invånare ska få en hörselvård att lita på, säger distriktets ordförande Agneta Österman Lindquist.

Förhoppningar om bättre kvalitet

Målet med de förändringar som distriktet föreslår är att skapa ett avtal för Vårdval primär hörselrehabilitering som är modernt och uppdaterat.

Distriktet anser att dessa förändringar krävs för att höja kvaliteten på den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län. På sikt är förhoppningen att Region Stockholm inte längre ska ligga i bottenskiktet i Nationella kvalitetsregistrets mätningar.

– De förändringar vi föreslår borde regionens politiker, oavsett partitillhörighet, kunna ställa sig bakom. Vi hoppas att avtalsutskottet nu ger hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att revidera avtalet utifrån de förslag vi presenterat, säger Agneta Österman Lindquist. 

Relaterade nyheter

 • Glad midsommar! Sommarstängt på kansliet
  Datum: <time datetime="2022-06-23">23 juni 2022</time>

  Glad midsommar! Sommarstängt på kansliet

  Hörselskadades distrikt i Stockholms län önskar er en glad midsommar! Distriktskansliet håller öppet några veckor till, men 18 juli-12 augusti kommer kansliet att vara stängt.

 • Soligt sommarfika hos distriktet
  Datum: <time datetime="2022-06-16">16 juni 2022</time>

  Soligt sommarfika hos distriktet

  Onsdagen den 15 juni bjöd distriktet in till sommarfika i Skytteholmsparken i Solna. Det blev några trevliga timmar med gott fika och härligt umgänge.

 • Inspelad tinnitusföreläsning
  Datum: <time datetime="2022-05-30">30 maj 2022</time>

  Inspelad tinnitusföreläsning

  Den 18 maj arrangerade distriktet en föreläsning om tinnitus. Föreläsare var Niklas Edvall som är legitimerad audionom och sedan 2019 doktorand vid Karolinska Institutet i labbet för experimentell audiologi. Nu finns en inspelning av föreläsningen att se här.