Datum: <time datetime="2022-05-25">25 maj 2022</time>

Distriktet påverkar för bättre funktionalitet på 1177

Bild: Nordwood Themes, Unsplash

Hörselskadades distrikt i Stockholms län anser att mottagningar inom den primära hörselrehabiliteringen måste förbättra funktionaliteten på sina sidor på 1177. Distriktet har därför skickat en skrivelse till och haft ett möte med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som nu agerar. 

Tisdagen den 24 maj hade distriktet ett möte med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm för att prata om den bristande funktionaliteten på 1177. Distriktet anser att det måste bli möjligt för patienterna att komma i kontakt med audionommottagningarna och ta del av sina journaler via 1177. 

Viktig kontaktväg för patientgruppen

Genom att skapa bättre kontaktvägar ges patienterna större möjlighet att vara delaktiga i rehabiliteringsprocessen. Digitala kontaktvägar blir alltmer angeläget i samhället och det gäller särskilt för den här patientgruppen. Att ta kontakt digitalt är ofta mer tillgängliga än telefonkontakt för personer med hörselskada.

För de flesta med nedsatt hörsel är det en extra trygghet att kunna ta del av information även i text, säger distriktsordförande Agneta Österman Lindquist.

Att få tillgång till journalen via 1177 fyller därför en extra viktig funktion för den här patientgruppen. När man besöker hörselmottagningen är det väldigt mycket information som lämnas och då blir det viktigt att kunna gå igenom det som sagts i efterhand. Det skapar en trygghet hos patienten. 

Förbättringar till sommaren

För att uppmärksamma Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på de brister vi sett skickade distriktet in en skrivelse till förvaltningen och bad om ett möte för att diskutera frågan. Vid mötet berättade förvaltningen att de inte haft möjlighet att följa upp funktionaliteten på 1177 på grund av resursbrist.

Efter att ha tagit del av distriktets skrivelse har förvaltningen nu agerat och uppmanat mottagningarna att åtgärda bristerna i funktionaliteten på 1177. Förvaltningen räknar med att alla mottagningar ska ha vidtagit åtgärder till sommaren 2022.

Det känns bra att distriktets arbete ger så tydliga resultat. Redan till sommaren hoppas vi kunna se att patienterna har fått fler kontaktvägar till mottagningarna och större delaktighet i rehabiliteringsprocessen, säger Agneta Österman Lindquist.

Relaterade nyheter

 • Glad midsommar! Sommarstängt på kansliet
  Datum: <time datetime="2022-06-23">23 juni 2022</time>

  Glad midsommar! Sommarstängt på kansliet

  Hörselskadades distrikt i Stockholms län önskar er en glad midsommar! Distriktskansliet håller öppet några veckor till, men 18 juli-12 augusti kommer kansliet att vara stängt.

 • Soligt sommarfika hos distriktet
  Datum: <time datetime="2022-06-16">16 juni 2022</time>

  Soligt sommarfika hos distriktet

  Onsdagen den 15 juni bjöd distriktet in till sommarfika i Skytteholmsparken i Solna. Det blev några trevliga timmar med gott fika och härligt umgänge.

 • Distriktet vill se uppdaterat avtal för Vårdval primär hörselrehabilitering
  Datum: <time datetime="2022-06-15">15 juni 2022</time>

  Distriktet vill se uppdaterat avtal för Vårdval primär hörselrehabilitering

  Det är avtalet för Vårdval primär hörselrehabilitering som styr hur den primära hörselrehabiliteringen i länet ser ut. Genom avtalet mellan Region Stockholm och de privata mottagningarna får vårdgivarna sitt uppdrag från regionen. – Avtalet har...