Datum: <time datetime="2023-11-22">22 november 2023</time>

Språkröret nummer 4

Årets sista nummer av medlemstidningen Språkröret är ute. Där kan du läsa om Sarra Tlili som drabbades av plötslig dövhet när hon väntade på bussen. Nu undervisar hon i SFI på Vux Huddinge och hjälper andra hörselskadade med invandrarbakgrund att lära sig svenska.

Arbetet med Allmänna arvsfondsprojektet Stockholmare United – att höras och höra till är i full gång och inledningsvis har mycket tid gått åt till att hitta personer, organisationer och eldsjälar som kan bidra med sina erfarenheter och sin kunskap. Under denna process kom jag i kontakt med Vux-Huddinge och Sarra Tlili.

Vux Huddinge är en vuxenskola som har SFI-klasser (svenska för invandrare) för personer som är döva eller har en hörselskada. Sarra har flera ingångar i projektet, hon är själv utlandsfödd och har en hörselskada men hon jobbar också som SFI-lärare för andra som är nya i Sverige och har hörselskada.
Det var något med Sarras historia, hennes inre kraft och självklara sätt att skapa sig en egen hörselidentitet och samtidigt hjälpa andra i sin hörselresa som fångade mig.

Sarra kom till Sverige från Tunisien år 2010. Hon är lärare i arabiska och när hon kom till Sverige gick hon på SFI-skola för att lära sig svenska.
En i övrigt helt vanlig februaridag 2014 när Sarra stod och väntade på bussen inträffade något som hon inte visste var möjligt: plötsligt blev hon helt döv. Under tio långa dagar hörde hon ingenting alls för att sedan få tillbaka 26% av hörseln på ena örat.
Läkarna visste inte vad som var fel och hon fick veta att det förmodligen var stressrelaterat. Redan samma år fick hon sin första hörapparat och två år senare opererade hon in ett cochlea-implantat (CI). Idag använder hon CI på ena sidan och hörapparat på andra.
– Kombinationen av hörapparat och CI har gett mig mycket bättre hörsel, det har förbättrat min livskvalitet avsevärt. Jag kan höra och kommunicera på ett sätt som jag inte trodde var möjligt efter min initiala hörselförlust.

Efter hörselskadan kunde Sarra inte längre undervisa i stora klasser. Tack vare ett möte med andra utlandsfödda med hörselskada fick hon höra talas om Vux Huddinge. Hon kontaktade dem för att fråga om det fanns någon tjänst som modersmålsstödjare och efter en intervju fick hon jobb som assisterande lärare på skolan.
När hon hade jobbat som det en tid läste hon en kurs i svenska som andraspråk på universitet för att själv kunna undervisa i ämnet. Idag har hon en tillsvidareanställning som SFI-lärare på Vux Huddinge.
– För att fortsätta min personliga utveckling och främja min professio-nella karriär samt för att kunna ge mer effektivt stöd till mina elever så ägnar jag varannan termin åt att studera teckenspråk vid universitetet.

Sarra tycker om att möta personer med varierande erfarenhet av hörsel i sitt arbete. Vissa har redan kommit en bit på sin hörselresa medan andra precis har påbörjat den. Att undervisa i svenska ger henne en känsla av att göra något meningsfullt eftersom språk är en nyckel för att navigera i samhället.
– Genom mitt arbete bidrar jag aktivt till integration och inkludering, det är en av de mest givande och viktiga aspekterna i mitt arbete.
En annan aspekt av arbetet som hon värdesätter är att öppet prata om sin egen hörselnedsättning och på så sätt vara förebild och inspirationskälla för sina elever.
– Jag strävar efter att vara en stöttepelare och uppmuntrar mina elever att acceptera sin egen hörselnedsättning och att använda hörapparater både i undervisningen och vardagen.

Målet med projektet Stockholmare United – att höras och höra till är att skapa medvetenhet om hur det allmänna och civilsamhället ger bäst förutsättningar för likvärdig integration, hälsa och delaktighet samt att bryta stigma kring hörselnedsättning.
Sarra menar att vi behöver bli bättre på att skapa ett inkluderande samhälle där personer med hörselskador känner sig trygga att dela sina erfarenheter.
– För att minska stigma och främja öppenhet kring hörselskador krävs ökad kunskap och inkluderande miljöer. Åtgärder som positiva förebilder, tillgängliga skol- och arbetsplatser, bevarande av individuell identitet, självreflektion och stödgrupper kan skapa en mer förstående och accepterande attityd gentemot hörselskador. Detta är nyckeln till att främja öppenhet och minska stigmat, säger hon.

Josefin Säfström
projektledare

Ta kontakt!
Vill du veta mer om projektet eller vill du bidra med dina erfarenheter och kunskaper i ämnet, hör av dig till projektledaren på e-post:

Relaterade nyheter

 • Välkommen, Elna!
  Datum: <time datetime="2024-03-01">1 mars 2024</time>

  Välkommen, Elna!

  Vi hälsar Elna Lassbo varmt välkommen till föreningen. Elna är vår nya föreningskoordinator/kommunikatör och hon börjar sin tjänst hos oss den 4 mars 2024. Elna presenterar sig själv så här: ”Hej alla! Jag heter Elna...

 • Lokalen fortsatt stängd idag, torsdag 22 februari
  Datum: <time datetime="2024-02-22">22 februari 2024</time>

  Lokalen fortsatt stängd idag, torsdag 22 februari

  Pga sjukdom är vår lokal stängd även idag. Vill du komma i kontakt med kansliet, skicka e-post till kansli@hrfstockholm.se

 • Lokalen stängd onsdag 21 februari
  Datum: <time datetime="2024-02-21">21 februari 2024</time>

  Lokalen stängd onsdag 21 februari

  Pga sjukdom är lokalen stängd idag. Kontakt sker via kansli@hrfstockholm.se