Styrelse 2024-2025


Ordförande
Niklas Wikman

niklas.wikman@hrfstockholm.se


Kassör
Jan-Åke Danielsson
janake.danielsson@hrfstockholm.seVice ordförande
Jan Lamby
jan.lamby@hrfstockholm.se

Ledamot Christer Bjurälf Nygren pausar sitt förtroendeuppdrag i styrelsen så länge han vikarierar för verksamhetsledaren som är deltidssjukskriven.