Om oss

Hörselskadades förening i Skellefteå jobbar för att underlätta för dig med hörselnedsättning Detta gör vi både genom att erbjuda aktiviteter och stöd till våra medlemmar, men också genom att sprida information ut i samhället.

Föreningen är till för dig som har  nedsatt hörsel och vill ha tips och råd i frågor om hörsel och hörselteknik. Våra aktiviteter ger möjlighet att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. Föräldrar till barn med hörselnedsättning och andra anhöriga är självklart också mycket välkomna. Hörselskador kan se mycket olika ut och verksamheten berör därför bland annat:

  • Hörselnedsättning
  • Cochlea Implantat
  • Att vara förälder till hörselskadade barn
  • Att vara yrkesverksam med hörselskada
  • Ljudkänslighet
  • Meniére
  • Tinnitus

Föreningens verksamhet:

Föreningen vill främja ett ljudvänligare samhälle och informera om hörsel och hörselteknik. Detta gör vi bland annat genom att anordna föredrag, studiecirklar och korttidsutbildningar.

För att stödja användningen av hörseltekniska hjälpmedel startades det nationella HRF-projektet Slingkollen, där vi är med och kontrollerar slingorna i publika lokaler. Se vårt resultat under fliken Slingkollen.

Vi är en glad förening som månar om våra medlemmar. Som stöd använder vi både hörslinga och skrivtolk vid våra möten.

HRF Skellefteå är en viktig förening för alla hörselskadade i kommunen.

Information

Vårt kansli finns på Skeppargatan 16.  Där kan du komma in och ställa frågor, prata en stund eller köpa batterier till dina hörapparater.

Vi säljer batterier till låga priser.

Som medlem i HRF får du vårt eget ”Medlemsblad” 4ggr/år sam tidningen AURIS 7 nr/år. I tidningen tas alltid aktuella och intressanta hörselfrågor från hela landet upp.

Om du har en e-postadress kan du även få riksförbundets nyhetsbrev.

Medlemsavgiften är 25kr/månad med autogiro eller 300 kr/år med faktura.

Läs mera i Kalendern om våra aktiviteter såsom medlemsbingo, tinnitusträffar, bouleträffar, surströmmingsfest, julfest, bussresor och medlemsmöten med kulturella inslag. Hör gärna av dej med förslag på aktiviteter som du vill delta i och frågor som du vill ta upp.

Mycket välkomna!