Kontakt

Föreningens kansli

Öppet Måndag, Tisdag, Torsdag Fredag klockanl 9.00 – 12.00.
Kanslisten kan ibland vara upptagen med ärenden utanför kontoret så ring gärna och avtala tid för besök.
Skeppargatan 16
93130 Skellefteå
Tel: 079-347 62 51
E-post. hrf.skelleftea@gmail.com
Kanslist Katrine Marklund

Ordförande

Marlene  Norlund Idenäs

Tel: 070 2057860 (SMS föredras)

Vice ordförande

Molly Marklund

070 678 20 12

Kassör

Solveig Marklund

Tel: 070 214 06 29

Ledamöter

Carina Albertsson

Tel: 070 556 87 55

Göran Forsström

Tel: 070 263 49 30

Suppleanter

Ulrika Bäcklund

Tel: 070 539 34 88

Gösta Wikström

Tel: 076 794 40 66

Christina Nyström

Tel: 073 094 30 20

Revisorer

Maggie Zingmark

Tel: 070 588 98 31

Carina Lindberg

Tel: 070 226 65 08

Valberedning

Monica Hedman, sammankallande

Tel: 070 212 68 82

Fred Öhlin

Tel: 070  390 11 11

Kontakt i Norsjö

Annica Holmström

Tel: 0918-107 55

Tolkcentralen

Tel: 090-785 74 60