Kontakt

Föreningens kansli

Öppet Måndag, Tisdag, Torsdag Fredag klockanl 9.00 – 12.00.
Kanslisten kan ibland vara upptagen med ärenden utanför kontoret så ring gärna och avtala tid för besök.
Skeppargatan 16
93130 Skellefteå
Tel: 079-347 62 51
E-post. hrf.skelleftea@gmail.com
Kanslist Katrine Marklund

Ordförande

Marlene  Norlund Idenäs

Tel: 070–2057860 (SMS föredras)

Vice ordförande

Molly Marklund

070–678 20 12

Kassör

Solveig Marklund

Tel: 070–214 06 29

Ledamöter

Carina Albertsson

Tel: 0910- 511 04, 070-556 87 55  

Fred Öhlin

Tel: 070–390 11 11

Suppleanter

Ulrika Bäcklund

Tel: 070-539 34 88

Göran Forsström

Tel: 070–263 49 30

Revisorer

Harry Gustafsson

Tel: 070-586 61 90

Sten-Erik Stenlund

Tel: 0910-303 74, 073-074 93 22

Valberedning

Ulla Lindahl, sammankallande

Tel: 070-333 94 42

Olov Markström

Tel: 0910-77 84 28, 070-278 42 04

Kontakt i Norsjö

Annica Holmström

Tel: 0918-107 55

Tolkcentralen

Tel: 090-785 74 60