Kategori: Nyheter
Datum: <time datetime="2023-03-28">28 mars 2023</time>

Vid mötet med politiker och tjänstemän

Checklista för den Syn- och Hörselsmarta kommunen

▪ Syn- och hörselinstruktörer
▪ Äldrepedagoger
▪ Fast omsorgskontakt (från 1 juli 2022)
▪ Tillgänglighetssamordnare
▪ Syn- och hörselombud
▪ Syn- och hörselpedagoger i skolorna
▪ Syn- och hörselklasser

▪ God ljus- och ljudmiljö i all kommunal verksamhet
▪ Hörslingor/motsvarande i alla offentliga lokaler
▪ Handlingsplaner med rutiner för kontroll

▪ Tolkstöd när så behövs
▪ Textning av all information
▪ Möjlighet att få tal till text

▪ Samverkan med Region Skåne och med grannkommuner

Relaterade nyheter

 • Intressepolitiska projekt – Lägesrapport
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-06-28">28 juni 2023</time>

  Intressepolitiska projekt – Lägesrapport

  HRF Skåne fortsätter samverkan med SRF Skåne i de två intressepolitiska projekten, Den syn- och hörselsmarta kommunen och En syn- och hörselutbildning i Skåne, nödvändiga därför att många skånska kommuner saknar viktiga tjänster som syn-...

 • Intressepolitiska projekt
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-01-10">10 januari 2023</time>

  Intressepolitiska projekt

  HRF Skåne samverkar med SRF Skåne i två intressepolitiska projekt, Den syn- och hörselsmarta kommunen och En syn- och hörselutbildning i Skåne. De två projekten är sammanlänkade på så vis att många skånska kommuner tappat...

 • TSS Helg 12-13 nov
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2022-08-23">23 augusti 2022</time>

  TSS Helg 12-13 nov

  Till inbjudan och anmälningsblanketter