Kategori: Nyheter
Datum: <time datetime="2023-03-28">28 mars 2023</time>

Vid mötet med politiker och tjänstemän

Checklista för den Syn- och Hörselsmarta kommunen

▪ Syn- och hörselinstruktörer
▪ Äldrepedagoger
▪ Fast omsorgskontakt (från 1 juli 2022)
▪ Tillgänglighetssamordnare
▪ Syn- och hörselombud
▪ Syn- och hörselpedagoger i skolorna
▪ Syn- och hörselklasser

▪ God ljus- och ljudmiljö i all kommunal verksamhet
▪ Hörslingor/motsvarande i alla offentliga lokaler
▪ Handlingsplaner med rutiner för kontroll

▪ Tolkstöd när så behövs
▪ Textning av all information
▪ Möjlighet att få tal till text

▪ Samverkan med Region Skåne och med grannkommuner

Relaterade nyheter

 • Tillgängliga kommuner?
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-04-08">8 april 2024</time>

  Tillgängliga kommuner?

  Kommunstyrelsen och politiker och representanter i funktionshinderrådet/motsvarande i Skånes 33 kommuner har fått information om vad vi menar med att en kommun är syn- och hörselsmart. De är ombedda att ge exempel som visar att...

 • Utbildning i syn- och hörselomsorg
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-04-04">4 april 2024</time>

  Utbildning i syn- och hörselomsorg

  HRF Skåne erbjuder i samverkan med SRF (Synskadades Riksförbund) Skåne och Region Skåne en utbildning i syn- och hörselomsorg på Sundsgårdens folkhögskola den 9-10 september 2024 och den 18-20 september 2024. I vårt nätverk ingår...

 • HÖRSELBLADET 1/24
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-03-04">4 mars 2024</time>

  HÖRSELBLADET 1/24

  I detta blad kan ni bland annat läsa om regionens inflytanderåd och om aktuellt kring vår utbildning i syn- och hörselomsorg. Vi önskar er en intressant läsning och är tacksamma för all hjälp att sprida...