Kategori: Nyheter
Datum: <time datetime="2020-12-08">8 december 2020</time>

Kommunala syn- och hörsellyftet

Lägesrapport för hösten 2020

Bakgrund

Det katastrofala läget i Skåne med bara två syninstruktörer i Malmö och i övrigt inga syn- och hörselinstruktörer i någon av de 33 kommunerna gör att äldre personer med syn- och hörselnedsättningar riskerar ökad isolering och psykiska problem tillsammans med olika fysiska skador som kan uppstå i boendemiljön som en följd av nedsättningen. Att utsätta de äldre för detta är i strid med FN-konventioner och socialtjänstlagen. Vi måste därför kämpa för de äldres rätt till acceptabel daglig syn- och hörselomsorg i kommunerna något som också kommer att förbättra kommunernas ekonomi.

Plan

Pandemin gör att vi måste tänka i nya banor för att finna effektiva vägar att bedriva informations- och påverkansarbete. Detta eftersom man i många kommuner är tveksamma till fysiska möten, åtminstone med fler än ett fåtal och eftersom större möten på distans troligtvis inte uppnår så mycket faktisk påverkan. Bättre då med många mindre möten, både på distans och fysiskt, i första hand i de kommuner där det i dagsläget verkar finnas någon form av intresse och att detta sker genom samverkan med de lokala föreningarnas medlemmar. Parallellt med denna verksamhet informeras alla Skånes kommuner om vårt pågående arbete och varför vi bedriver det och om de möjligheter till kompetensutbildning för lämplig personal som nu finns i regi av SRF och HRF.

De kommuner som i dagsläget visat intresse eller där instruktörsfrågan av olika anledningar aktualiserats är; Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Hässleholm, Kristianstad, Simrishamn, Ystad, Malmö, Lund, Skurup och Hörby. Mitt förslag är att vi nu i första hand bearbetar dessa i olika grupperingar och möten, både på distans och fysiskt, där det är möjligt och att vi samverkar med debattinlägg och informationsmaterial. Jag kommer att kontakta er när olika möten blir aktuella och hoppas då att någon av er har möjlighet att hänga på. Vi ger aldrig upp kampen för god kommunal syn- och hörselomsorg.

Lägesrapport

Planen har följts och påverkansarbete pågår just nu, i december 2020, i Malmö, Lund, Skurup, Hässleholm, Kristianstad och Ängelholm. Arbetet sker genom digitala möten i samverkan med syndistriktet och hörselföreningarna. Inför mötena sker mycket information via telefon och mejl och förutom politiker och tjänstemän kontaktas även andra aktörer som tillgänglighetssamordnare, syninstruktörerna i Malmö stad och olika personer med inblick i hur det fungerar eller inte fungerar med den kommunala syn- och hörselomsorgen. Samtidigt pågår syn- och hörselutbildningen i regi av SRF och HRF och denna väcker stort intresse i kommunerna även om många gärna sett att den bedrivits regionalt. Kanske kan det finnas möjligheter till sådant i samverkan med förbunden. Annat som också intresserar makthavarna är vad saker kostar i kronor och ören och därför är det viktigt med exempel på hur man kan spara vårdkostnader genom att anställa en syn- och hörselinstruktör liksom att lyfta de viktiga arbetsuppgifter som kan kopplas till en sådan. Flera kommuner är inne på att arbetsterapeuter ska få kompetens även på syn- och hörsel och detta är också något att fundera över. Vem ska utbildas i första hand? Den som fått utbildning kan sedan utbilda och uppdatera annan vårdpersonal och anhöriga. Här finns mycket att fundera över men processerna är igång och det är bra.

Nu går arbetet vidare med andra kommuner och uppföljning i de där möten redan ägt rum. Hur pandemin utvecklar sig under våren vet ingen säkert men arbetet för en god syn- och hörselomsorg fortsätter i vart fall.

Mats Borglund, projektledare HRF Skåne  

 

Vår kampsång! (This little light…)

Synhörsel instruktör, livskvalité det gör

Synhörsel instruktör, innan vi alla dör

Synhörsel instruktör, något kommuner bör

För instruktör, innan vi dör, vi kommer och stör,

För instruktör, vi kommer och stör, vi bildar en kör!

Mats

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade nyheter

 • Utbildning i syn- och hörselomsorg
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2024-01-26">26 januari 2024</time>

  Utbildning i syn- och hörselomsorg

  HRF Skåne erbjuder i samverkan med SRF (Synskadades Riksförbund) Skåne och Region Skåne en utbildning i syn- och hörselomsorg på Sundsgårdens folkhögskola den 9 – 10 september 2024 och den 18 – 20 september 2024....

 • Om teleslingor
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-12-20">20 december 2023</time>

  Om teleslingor

  Det planeras för ett nytt kommunhus i Hörbo. Byggnadsnämndens ordförande Oskar Ingeslinga är på plats liksom hörselföreningen med Siv Kämpe i spetsen. Läs mer om detta möte (auris 6/23) En julbetraktelse från Hörbo

 • Hörselbladet 4/23
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-12-12">12 december 2023</time>

  Hörselbladet 4/23

  I Hörselbladen får du information om sådant som händer i distriktet. Rapportera gärna om någon viktig aktivitet i er förening. I detta julnummer kan ni bland annat läsa om mobilkurser i HRF Malmö, studiebesök på...