Datum: <time datetime="2022-04-12">12 april 2022</time>

Intressepolitiskt projekt

Den Hörselsmarta kommunen

Distriktet har beviljats medel från regionen till projektet Den Hörselsmarta kommunen som bygger vidare på Kommunala Hörsellyftet som vi drev 2019 – 2021 med målet att på sikt förbättra hörselservicen för äldre i Skånes 33 kommuner, en service som bör omfatta att det finns syn- och hörselinstruktörer eller motsvarande. Sistnämnda projekt där distriktet samverkade med syndistriktet och med föreningarna blev en positiv dialog med makthavarna i hälften av kommunerna och framgångar i framför allt Malmö och Lund men med lovande tänk även i flera andra kommuner som Kristianstad, Båstad, Ängelholm och Trelleborg. Nu driver flera föreningar det intressepolitiska arbetet vidare vilket också var ett mål med detta projekt.

I arbetet med Kommunala Hörsellyftet aktualiserades förutom att det inte fanns syn- och hörselinstruktörer även andra brister i den kommunala tillgängligheten som gör att människor med hörselnedsättning riskerar att hamna i utanförskap och isolering som i sin tur kan leda till psykiska problem och ökade vårdkostnader. Det är en demokratisk rättighet att kunna delta på samhällsarenan på så lika villkor som möjligt. Det handlar om respekt och omtanke om varandra. De brister som finns behöver inte vara kostsamma att åtgärda men vinsterna kan bli många och inte bara för dem med hörselnedsättning. Alla har till exempel glädje av en god ljudmiljö både i skolan och vid samtalet på restaurangen. All nybyggnation måste ha hörseltillgängligheten i fokus. Projektet Den Hörselsmarta kommunen är ett sätt att arbeta vidare med bristerna i den kommunala tillgängligheten som även omfattar att det ska finnas syn- och hörselinstruktörer eller motsvarande. Distriktet kommer att samverka med föreningarna, syndistriktet och företrädare för regionen under arbetets gång och även med alla som tycker att det är viktigt att tillgängligheten förbättras för människor med syn- och hörselnedsättning.

Relaterade nyheter

 • Hörselblad 3 2023
  Datum: <time datetime="2023-09-15">15 september 2023</time>

  Hörselblad 3 2023

  Hej Hörselvänner! På uppdrag av distriktsstyrelsen vill jag kort berätta om aktuellt i distriktet. Vi är tacksamma för all hjälp att sprida informationen både till medlemmar och andra med intresse för hörsel och hörselfrågor. Besök...

 • TSS Helg den 11-12 Nov
  Datum: <time datetime="2023-09-10">10 september 2023</time>

  TSS Helg den 11-12 Nov

  https://hrf.se/skane/kalender/tss-helg-2023/

 • Intressepolitiska projekt – Lägesrapport
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-06-28">28 juni 2023</time>

  Intressepolitiska projekt – Lägesrapport

  HRF Skåne fortsätter samverkan med SRF Skåne i de två intressepolitiska projekten, Den syn- och hörselsmarta kommunen och En syn- och hörselutbildning i Skåne, nödvändiga därför att många skånska kommuner saknar viktiga tjänster som syn-...