Datum: <time datetime="2022-04-12">12 april 2022</time>

Intressepolitiskt projekt

Den Hörselsmarta kommunen

Distriktet har beviljats medel från regionen till projektet Den Hörselsmarta kommunen som bygger vidare på Kommunala Hörsellyftet som vi drev 2019 – 2021 med målet att på sikt förbättra hörselservicen för äldre i Skånes 33 kommuner, en service som bör omfatta att det finns syn- och hörselinstruktörer eller motsvarande. Sistnämnda projekt där distriktet samverkade med syndistriktet och med föreningarna blev en positiv dialog med makthavarna i hälften av kommunerna och framgångar i framför allt Malmö och Lund men med lovande tänk även i flera andra kommuner som Kristianstad, Båstad, Ängelholm och Trelleborg. Nu driver flera föreningar det intressepolitiska arbetet vidare vilket också var ett mål med detta projekt.

I arbetet med Kommunala Hörsellyftet aktualiserades förutom att det inte fanns syn- och hörselinstruktörer även andra brister i den kommunala tillgängligheten som gör att människor med hörselnedsättning riskerar att hamna i utanförskap och isolering som i sin tur kan leda till psykiska problem och ökade vårdkostnader. Det är en demokratisk rättighet att kunna delta på samhällsarenan på så lika villkor som möjligt. Det handlar om respekt och omtanke om varandra. De brister som finns behöver inte vara kostsamma att åtgärda men vinsterna kan bli många och inte bara för dem med hörselnedsättning. Alla har till exempel glädje av en god ljudmiljö både i skolan och vid samtalet på restaurangen. All nybyggnation måste ha hörseltillgängligheten i fokus. Projektet Den Hörselsmarta kommunen är ett sätt att arbeta vidare med bristerna i den kommunala tillgängligheten som även omfattar att det ska finnas syn- och hörselinstruktörer eller motsvarande. Distriktet kommer att samverka med föreningarna, syndistriktet och företrädare för regionen under arbetets gång och även med alla som tycker att det är viktigt att tillgängligheten förbättras för människor med syn- och hörselnedsättning.

Relaterade nyheter

 • TSS Helg 12-13 nov
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2022-08-23">23 augusti 2022</time>

  TSS Helg 12-13 nov

  Till inbjudan och anmälningsblanketter

 • Syn- och hörsellyftet 2021, nutid och framtid
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2021-06-08">8 juni 2021</time>

  Syn- och hörsellyftet 2021, nutid och framtid

  Sammanfattning av projektet På ett tidigt stadium, och genom information från Syn- och hörselinstruktörs­föreningen i Sverige (SHIF-S) och Synskadades distrikt (SRF Skåne), förstod vi att Skånes 33 kommuner nästan helt saknade syn- och hörselinstruktörer. (Ängel­holms...