Kategori: Nyheter
Datum: <time datetime="2023-01-10">10 januari 2023</time>

Intressepolitiska projekt

HRF Skåne samverkar med SRF Skåne i två intressepolitiska projekt, Den syn- och hörselsmarta kommunen och En syn- och hörselutbildning i Skåne. De två projekten är sammanlänkade på så vis att många skånska kommuner tappat syn- och hörselkompetens genom att tjänster som syn- och hörselinstruktör eller motsvarande plockats bort eller aldrig funnits. Andra viktiga tjänster som minskat i antal eller försvunnit är tillgänglighetsrådgivare och arbetsmiljöingenjörer. En del kommuner satsar i stället på att till exempel hyra in konsulter eller att låta vårdpersonal få en timmes hörselutbildning av Audinova. Vi menar att detta är långt ifrån tillräckligt, att det inte säkrar kompetensförsörjningen och att det troligtvis blir dyrare än personal som på heltid arbetar med syn- och hörselstöd något som kan ge sänkta kostnader för hemtjänst och demensvård förutom allmänt bättre hälsa och ett rikare liv för den behövande liksom en avlastning för de anhöriga. Bara vinnare alltså.

Vi hoppas kunna föra tillbaka en del av syn- och hörselkunskapen till kommunerna genom att erbjuda en uppdragsutbildning till syn- och hörselcoach i samverkan med Sundsgårdens folkhögskola och med Region Skåne. I förlängningen hoppas vi att detta medför fler heltidstjänster där man arbetar med syn- och hörselstöd både på olika kommunala boenden, inom hemvården och genom uppsökande verksamhet för alla dem som annars hamnar utanför men som ändå har stödbehovet, att man blir den viktiga länken mellan regionernas rehabiliteringsinsatser och den dagliga omsorgen i kommunerna. Lovande samtal förs med nämnda folkhögskola och med Region Skåne och flera kommuner har visat intresse att skicka personal på en sådan utbildning. Vi erbjuder nu också omsorgsnämnderna information om hur det är att leva med en syn- eller hörselnedsättning eftersom vi tror att kunskap ger förståelse och förändring.

Den syn- och hörselsmarta kommunen handlar även om tillgängligheten i allt från lokaler till kommunernas hemsidor liksom hörslingor och ny teknik, och i mötena med kommunerna lyfter vi fram en checklista med punkter på sådant som vi tycker är nödvändigt i en syn- och hörselsmart kommun. Vi har valt ut kommuner som vi tror kan bli föregångare och har under hösten haft dialog med några av dessa. Mest lovande är Malmö men också i Lund finns många goda tankar även om vi menar att förbättringspotentialen är stor. Det intressepolitiska arbetet fortsätter under våren med fler kommuner och på olika nivåer. Vi hoppas då även kunna presentera en lokal syn- och hörselutbildning, en viktig kompetensförsörjare som kopplar samman regionens ansvarsområde med kommunernas i Skåne.

Vi strävar även efter att samverka med många andra organisationer där det finns människor med syn- och hörselproblematik, och genom att försöka starta intressepolitiska kvällar vill vi lyfta fram människors berättelser. Vi vet att detta är något som politiker lyssnar på och som samtidigt ökar kunskap och förståelse. Kampen går vidare för ett samhälle som är tillgängligt för alla.

Relaterade nyheter

 • Intressepolitiska projekt – Lägesrapport
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-06-28">28 juni 2023</time>

  Intressepolitiska projekt – Lägesrapport

  HRF Skåne fortsätter samverkan med SRF Skåne i de två intressepolitiska projekten, Den syn- och hörselsmarta kommunen och En syn- och hörselutbildning i Skåne, nödvändiga därför att många skånska kommuner saknar viktiga tjänster som syn-...

 • Vid mötet med politiker och tjänstemän
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2023-03-28">28 mars 2023</time>

  Vid mötet med politiker och tjänstemän

  Checklista för den Syn- och Hörselsmarta kommunen ▪ Syn- och hörselinstruktörer▪ Äldrepedagoger▪ Fast omsorgskontakt (från 1 juli 2022)▪ Tillgänglighetssamordnare▪ Syn- och hörselombud▪ Syn- och hörselpedagoger i skolorna▪ Syn- och hörselklasser ▪ God ljus- och ljudmiljö...

 • TSS Helg 12-13 nov
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2022-08-23">23 augusti 2022</time>

  TSS Helg 12-13 nov

  Till inbjudan och anmälningsblanketter