Kategori: Nyheter
Datum: <time datetime="2020-02-27">27 februari 2020</time>

HRF Årsmöte 2020

HRF i Örnsköldsvik höll sitt 61:a årsmöte den 23 februari
på Himmel och Pannkaka.

Åke Rundkvist protokollförare,
Arne Nilsson mötesordförande
Foto Kristina Förare

Kurt Kangas öppnade mötet och hälsade 26 medlemmar och
två skrivtolkar hjärtligt välkomna.

Stig Sager höll parentation över medlemmar som lämnat oss under året. Minnesstunden inramades med ljuständning, Stig läste en dikt utav Nils Ferlin och avslutade med en tyst minut, därefter spelade Gun-Mari Nilsson en stämningsfull melodi på tvärflöjt.

Arne Nilsson valdes att leda mötet och Åke Rundkvist valdes att föra protokoll. Till referent valdes Kristina Förare, och till protokolljusterare och rösträknare valdes Anders Nyström och Anna Berggren.

Verksamhets, kassörens och revisorernas berättelser godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Styrelsen för 2020 fick följande sammansättning. Ledamöter: Kurt Kangas (ordf), Stig-Axel Nilsson (kassör), Bertil Westberg, Kristina Förare, Stig Sager, Ragnhild Sehlberg, Aina Edlund och Arne Berglund.

Föreningen har 179 medlemmar varav 8 är nya medlemmar 2020. HRF i Örnsköldsvik har landets tredje största medlemsutveckling.

Medlemmarna fick köpa batterier till en kostnad av 10 kr kartan tack vare att föreningen fått bidrag från Syskonen Elsy, Harry och Henrik Johanssons stiftelse.

Kurt tackar presidiet, medlemmarna och skrivtolkarna och bjuder in till kaffe/te med smörgåstårta och en god kaka och därefter lotteridragning.

 

 

Relaterade nyheter

 • Årsmötet 27 februari 2022
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2022-03-07">7 mars 2022</time>

  Årsmötet 27 februari 2022

  HRF i Örnsköldsvik höll sitt 63:e årsmöte den 27 februari på Himmel och Pannkaka. Arne Berglund öppnade mötet och hälsade ett 25-tal medlemmar och två skrivtolkar hjärtligt välkomna. Stig Sager höll parentation över medlemmar som...

 • HRF Ö-vik på The High Coast International Day 2021 på Stora torget i Ö-vik 18 september
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2021-09-29">29 september 2021</time>

  HRF Ö-vik på The High Coast International Day 2021 på Stora torget i Ö-vik 18 september

  HRF i Örnsköldsvik fanns på plats med husbilen på The High Coast International Day på Stora torget i Ö-vik den 18 september för att utföra gratis hörseltester, samt att informera om hörsel. Dom som deltog...

 • HRF Ö-vik på Höstmarknad i Bjästa 28 augusti
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2021-09-03">3 september 2021</time>

  HRF Ö-vik på Höstmarknad i Bjästa 28 augusti

  Gratis hörseltester HRF i Örnsköldsvik fanns på plats på Höstmarknaden i Bjästa den 28 augusti kl 11.00 – 16.00 för att utföra gratis hörseltester, samt att informera om hörsel. Ett 25-tal besökare utförde hörseltesterna i...