Kategori: Nyheter
Datum: <time datetime="2021-08-30">30 augusti 2021</time>

Årsmöte 22 Augusti 2021

HRF i Örnsköldsvik höll sitt 62:a årsmöte den 22 augusti på Himmel och Pannkaka.

Arne Berglund öppnade mötet och hälsade 24 medlemmar och två skrivtolkar hjärtligt välkomna.

Stig-Axel Nilsson visade en film om att den 23 februari 2021 var det 100 år sedan en hörselskadad kvinna startade HRF. Hon hette Gerda Meyerson och hade en dröm om rättvisa, jämlikhet och delaktighet för hörselskadade. Gerdas dröm är stark och levande i HRF, än i dag.

Stig Sager höll parentation över medlemmar som lämnat oss under året. Minnesstunden inramades med ljuständning, Stig läste en dikt utav Nils Ferlin och avslutade med en tyst minut, därefter spelade Gunn-Mari Nilsson en stämningsfull melodi på tvärflöjt.

Arne Nilsson valdes att leda mötet och Aina Edlund valdes att föra protokoll. Till referent valdes Aina Edlund, och till protokolljusterare och rösträknare valdes Gunn-Marie Nilsson och Anna Berggren.

Verksamhets, kassörens och revisorernas berättelser godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Styrelsen för 2021 fick följande sammansättning. Ledamöter: Arne Berglund (ordf), Stig-Axel Nilsson (kassör), Bertil Westberg, Kristina Förare, Ragnhild Sehlberg, Aina Edlund, Anita Strömgren och Maria Jonsson.

Kurt Kangas (tidigare föreningens ordförande) och Stig Sager (ledamot och kontaktperson för äldre och sammankallande i gruppen för Tinnitus/Meniére) avtackades med presentkort och bok.

Föreningen hade 186 medlemmar per 31 december 2020, varav 1 är hedersmedlem.

Arne Berglund tackar presidiet, medlemmarna och skrivtolkarna och bjuder in till kaffe/te med smörgåstårta, samt en god kaka.

K Förare

Relaterade nyheter

 • Årsmötet 27 februari 2022
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2022-03-07">7 mars 2022</time>

  Årsmötet 27 februari 2022

  HRF i Örnsköldsvik höll sitt 63:e årsmöte den 27 februari på Himmel och Pannkaka. Arne Berglund öppnade mötet och hälsade ett 25-tal medlemmar och två skrivtolkar hjärtligt välkomna. Stig Sager höll parentation över medlemmar som...

 • HRF Ö-vik på The High Coast International Day 2021 på Stora torget i Ö-vik 18 september
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2021-09-29">29 september 2021</time>

  HRF Ö-vik på The High Coast International Day 2021 på Stora torget i Ö-vik 18 september

  HRF i Örnsköldsvik fanns på plats med husbilen på The High Coast International Day på Stora torget i Ö-vik den 18 september för att utföra gratis hörseltester, samt att informera om hörsel. Dom som deltog...

 • HRF Ö-vik på Höstmarknad i Bjästa 28 augusti
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2021-09-03">3 september 2021</time>

  HRF Ö-vik på Höstmarknad i Bjästa 28 augusti

  Gratis hörseltester HRF i Örnsköldsvik fanns på plats på Höstmarknaden i Bjästa den 28 augusti kl 11.00 – 16.00 för att utföra gratis hörseltester, samt att informera om hörsel. Ett 25-tal besökare utförde hörseltesterna i...