Kategori: Nyheter
Datum: <time datetime="2022-03-07">7 mars 2022</time>

Årsmötet 27 februari 2022

HRF i Örnsköldsvik höll sitt 63:e årsmöte den 27 februari på Himmel och Pannkaka.
Arne Berglund öppnade mötet och hälsade ett 25-tal medlemmar och två skrivtolkar hjärtligt välkomna.

Stig Sager höll parentation över medlemmar som lämnat oss under året. Minnesstunden inramades med ljuständning, Stig läste en dikt utav Nils Ferlin och avslutade med en tyst minut. Stig hedrade minnet av vår styrelseledamot Bertil Westberg som lämnade oss i december, alldeles för tidigt, därefter spelade Gunn-Mari Nilsson ”A Bridge Over Troubled Water” av Simon and Garfunkel på tvärflöjt.

Arne Nilsson valdes att leda mötet och Maria Jonson valdes att föra protokoll.Till referent valdes Arne Berglund, och till protokolljusterare och rösträknare valdes Kurt Kangas och Stig-Sager.

Verksamhets, kassörens och revisorernas berättelser godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Styrelsen för 2022 fick följande sammansättning. Ledamöter: Arne Berglund (ordf), Stig-Axel Nilsson (kassör), Kristina Förare, Ragnhild Sehlberg, Aina Edlund, Anita Strömgren, Maria Jonson och Linda Ekman.

Revisorer är Anna Berggren och Tyra Valfridsson. Ersättare som revisor är Hans Andersson.

Valberedningen består av Elisabet Sjödin, Karin Moraga och Roger Berg.

Föreningen hade 219 medlemmar per 31 december 2021, varav 1 är hedersmedlem.

Arne Berglund tackar presidiet, medlemmarna och skrivtolkarna och bjuder in till kaffe/te och smörgåstårta, samt en god kaka.

K Förare

Arne Nilsson och Maria Jonson
Foto K Förare
Arne Berglund och Maria Jonson
Foto K Förare

 

Relaterade nyheter

 • HRF Ö-vik på The High Coast International Day 2021 på Stora torget i Ö-vik 18 september
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2021-09-29">29 september 2021</time>

  HRF Ö-vik på The High Coast International Day 2021 på Stora torget i Ö-vik 18 september

  HRF i Örnsköldsvik fanns på plats med husbilen på The High Coast International Day på Stora torget i Ö-vik den 18 september för att utföra gratis hörseltester, samt att informera om hörsel. Dom som deltog...

 • HRF Ö-vik på Höstmarknad i Bjästa 28 augusti
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2021-09-03">3 september 2021</time>

  HRF Ö-vik på Höstmarknad i Bjästa 28 augusti

  Gratis hörseltester HRF i Örnsköldsvik fanns på plats på Höstmarknaden i Bjästa den 28 augusti kl 11.00 – 16.00 för att utföra gratis hörseltester, samt att informera om hörsel. Ett 25-tal besökare utförde hörseltesterna i...

 • Årsmöte 22 Augusti 2021
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2021-08-30">30 augusti 2021</time>

  Årsmöte 22 Augusti 2021

  HRF i Örnsköldsvik höll sitt 62:a årsmöte den 22 augusti på Himmel och Pannkaka. Arne Berglund öppnade mötet och hälsade 24 medlemmar och två skrivtolkar hjärtligt välkomna. Stig-Axel Nilsson visade en film om att den...