Datum: <time datetime="2022-04-11">11 april 2022</time>

Marianne avtackad av HRF Distriktet

Efter tio år i distriktsstyrelsen blev Marianne Andreasson från Jönköping avtackad vid HRF distriktets årsmöte.

HRF i distrikt Jönköpings län hade sitt årsmöte på Best Western Värdshus, Vrigstad, lördagen den 9 april 2022.

Dagen inleddes med information av Birgitta Eriksson och Gudrun Igefjord från hörselhabiliteringen i Region Jönköping län. De berättade bland annat om de olika delarna i hörselvården och hur man bäst kommer i kontakt med dessa.

Det var tio röstberättigade ombud närvarande från sex föreningar i länet samt fyra styrelsemedlemmar och två revisorer. Våra två skrivtolkar gjorde att allt som sas kunde följas på en skärm.

När de officiella förhandlingarna med verksamhetsberättelse, ekonomirapport och val av ny styrelse avslutades mötet med tack till de avgående styrelseledamöterna. Marianne Andreasson som suttit i styrelsen sedan 2012 och Carsten Berglund som varit sekreterare och kassör sedan 2020, tackades med blommor och en present. Frånvarande styrelsemedlemmarna Susanna Ekström, Värnamo och Sören Bengtsson, Vetlanda har avböjt omval till distriktsstyrelsen.

Relaterade nyheter

 • Terminsavslutning samtalsgruppen
  Datum: <time datetime="2022-05-31">31 maj 2022</time>

  Terminsavslutning samtalsgruppen

  Samtalsgruppen gör nu sommaruppehåll och återkommer tisdagen den 30 augusti.

 • Svensk politik hörs för dåligt
  Datum: <time datetime="2022-05-30">30 maj 2022</time>

  Svensk politik hörs för dåligt

  Distriktsordförande i HRF Jönköpings län, Tommy Olausson, skriver insändare till Jönköpings Posten 30 maj 2022.

 • Tack till avgående funktionärer
  Datum: <time datetime="2022-05-13">13 maj 2022</time>

  Tack till avgående funktionärer

  Skifte av ordförande i HRF Jönköping