Personuppgifter

Den 31 maj 2018 antog distriktet en integritetspolicy.

Vi i HRF värnar om den personliga integriteten för våra medlemmar och andra personer vi har kontakt med. Vi är därför noga med att hantera de personuppgifter som anförtros oss på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med gällande lagstiftning.

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter föreningen samlar in, varför de samlas in, hur vi arbetar för att skydda informationen samt vilka rättigheter du har och hur du kan gå till väga för att utöva dina rättigheter.

 

Integritetspolicy_HRF Enköping_180613