Om oss

HRF Enköping är en viktig förening för alla hörselskadade i kommunen.

HRF jobbar för hörselskadade lokalt, regionalt och på riksnivå

HRF Enköping bedriver påverkansarbete tillsammans med Funktionsrätt Enköping (FRE) och föreningarna inom funktionshinderrörelsen.

  • FÖR bättre ljudmiljö i samhället
  • FÖR tillgänglighet i offentliga lokaler, så att alla kan delta i politiska debatter, föreläsningar och kulturellt utbud
  • FÖR hörselombud och bättre hörmiljö på vård- och omsorgsboenden

Vi informerar om hörselskadades behov för politiker, tjänstemän, personal och allmänhet.

Under 2018 startar vi projektet Slingkollen, där vi kontrollerar hörslingor i publika lokaler. Resultaten rapporteras till vårt förbund och läggs ut på vår hemsida.

Information

På torsdagar kl 10-12 finns vi på Funktionsrätt Enköpings kansli på Kryddgården. Där kan du komma in och ställa frågor, prata en stund, eller köpa batterier till dina hörapparater.

Vi säljer batterier till låga priser av typ 13 orange och 312 brun.

Som medlem i HRF får du tidningen Auris, 7 nr per år. I tidningen tas alltid aktuella och intressanta hörselfrågor från hela landet upp.

Om du har en e-postadress kan du även få riksförbundets nyhetsbrev med aktuell information.

Medlemsavgiften är 25 kr per månad med autogiro, eller 300 kr per år med faktura.