Teleslingor för Enköping-Håbo

HRF Enköping-Håbo är med i Slingkollen – ett projekt för ett hörselsmartare samhälle. Här listas alla lokaler där vi kollat teleslingor
Totalt: 57 slingkollar
Till distriktets webbplats
 • ABF

  Östra Järnvägsgatan 1, 745 37 Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar inte
  Typ av slinga
  Bärbar mottagare att hämta ut
  Typ av lokal/ändamål
  Samlingssal
  Slingan kollades
  23 september 2020
  Övrig information
  Kunskap om slingan saknas och den kunde därför inte testas. Vi arbetar med att påverka ABF på länsnivå, att installera slingor i samlingssalar.
 • Åkersberg

  Åkersbergsvägen 3, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar inte
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Äldreboende
  Slingan kollades
  11 oktober 2023
 • Altuna bygdegård

  749 71 Fjärdhundra, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Folkets hus/medborgarhus/bygdegård
  Slingan kollades
  28 juli 2020
  Övrig information
  Information om möjlighet till bidrag från Boverket är överlämnad.
 • Altuna kyrka

  Altuna kyrka, ALTUNABY, Fjärdhundra, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  23 maj 2022
  Övrig information
  Kyrkan använder Altuna bygdegård som församlingshem. Där saknas teleslinga.
 • Anhörigcenter Villa Sandgatan

  Villa Sandgatan, Enköping

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Samlingssal
  Slingan kollades
  27 april 2018
  Övrig information
  Mobil slingväska som finns permanent i lokalen.
 • Åsenstugan

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  3 mars 2020
  Övrig information
  Åsenstugan tillhör Västerledskyrkan och hyrs ut för olika ändamål. Där finns två rum med plats för 30-50 personer i varje. Bara ett av rummen har teleslinga.
 • Biblioteket

  Ågatan 29, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Bärbar mottagare att hämta ut
  Typ av lokal/ändamål
  Bibliotek
  Slingan kollades
  4 december 2018
  Övrig information
  Information om att slingan finns och att man ska hämta mottagare saknas.
 • Boglösa bygdegård

  BOGLÖSA KÄRRBY 8, 749 51 Grillby, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Folkets hus/medborgarhus/bygdegård
  Slingan kollades
  25 juni 2020
  Övrig information
  Information om möjlighet till bidrag från Boverket är överlämnad.
 • Boglösa församlingshem

  Boglösa Kyrka, Enköping, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  6 april 2022
  Övrig information
  Saknar helt tillgänglighet för hörselskadade. Kyrkan är medveten om problemet.
 • Boglösa kyrka

  Boglösa Kyrka, Enköping, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  6 april 2022
 • Breds kyrka

  Breds kyrka, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  23 augusti 2022
 • Enköpings-Näs kyrka

  Enköpings-Näs kyrka, Näs, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  23 augusti 2022
  Övrig information
  Under utredning för installation. Vanligt mikrofonsysten finns.
 • Frösthult bygdegård

  Frösthult 7, 749 71 Fjärdhundra, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Folkets hus/medborgarhus/bygdegård
  Slingan kollades
  23 juni 2020
  Övrig information
  Information om möjlighet till bidrag från Boverket är överlämnad.
 • Frösthults kyrka

  Frösthults Kyrka, Fjärdhundra, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  23 maj 2022
  Övrig information
  Bra ljud på headset. Störningar på handmic men det ska åtgärdas. Kyrkan använder intilliggande bygdegård som församlingshem. Där saknas teleslinga.
 • Gamla Prästgården, Veckholm

  VECKHOLM 1, 745 99 Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Folkets hus/medborgarhus/bygdegård
  Slingan kollades
  4 juni 2020
  Övrig information
  En gammal prästgård som rustats upp. Stora salen rymmer 60 personer. Vi har lämnat information om slingor och hur man kan söka bidrag för att öka tillgängligheten.
 • Gläntans omvårdnadsboende

  Skolvägen 8, Fjärdhundra, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Äldreboende
  Slingan kollades
  20 juni 2022
 • Hacksta kyrka

  Hacksta kyrka, Grillby, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  19 september 2022
  Övrig information
  Skyltning om teleslinga finns men behöver förbättras.
 • Härkeberga kyrka

  Härkeberga kyrka, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  19 september 2022
  Övrig information
  Störningar i slingan behöver åtgärdas. Det kan eventuellt vara problem med en av mikrofonerna.
 • Härnevi kyrka

  Härnevi kyrka, Härnevi kyrka, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  23 maj 2022
 • Hummelsta kyrkcentrum

  Hummelsta kyrkcentrum, Åsundavägen, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  7 september 2023
  Övrig information
  Nyinstallerad teleslinga som inte fungerade vid första kontrollen i aug-22, men vid ny kontroll sept-23 fungerade den.
 • Husby-Sjutolfts kyrka

  Husby-Sjutolfts kyrka, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  19 september 2022
  Övrig information
  Skyltning om teleslinga finns men behöver förbättras.
 • Joar Blå

  Joar Blå, Ågatan, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Folkets hus/medborgarhus/bygdegård
  Slingan kollades
  14 maj 2018
  Övrig information
  Fungerar bara på vissa platser, men dessa är markerade på anslag utanför lokalen.
 • Kompassen

  Kompassen, Kaptensgatan, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Samlingssal
  Slingan kollades
  24 april 2018
  Övrig information
  Slingan fungerar bara på vissa platser.
 • Korsängsskolan

  Korsängsskolan, Korsängsgatan, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Samlingssal
  Slingan kollades
  16 september 2019
  Övrig information
  Används av kommunfullmäktige fr o m hösten -19
 • Kryddgården A-salen

  Enköping Kryddgården, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Samlingssal
  Slingan kollades
  24 augusti 2018
  Övrig information
  Slingan fungerar inte i mitten av lokalen.
 • Kungs-Husby kyrka

  Kungs-Husby kyrka, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  6 april 2022
  Övrig information
  Det förekom störningar, brus, som ska åtgärdas.
 • Kyrkans hus, Ceciliasalen

  Kyrkans Hus, Västra Ringgatan, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Samlingssal
  Slingan kollades
  2 september 2021
 • Kyrkans Hus, Fjärdhundra

  Stora Vägen 22, Fjärdhundra, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  23 maj 2022
 • Kyrkans Hus, församlingssalen

  Kyrkans Hus, Västra Ringgatan, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  2 september 2021
  Övrig information
  Lokalen används vid begravningskaffe mm
 • Liljegården

  Omvårdnadsboende Liljegården, Liljevägen, Örsundsbro, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Äldreboende
  Slingan kollades
  24 november 2023
 • Lillkyrka Församlingshem

  Lillkyrka Församlingshem, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  6 april 2022
  Övrig information
  Det finns ett högtalarsystem med olika mikrofoner, men ger ett dåligt ljud. Kyrkan är medveten om detta. Vi ska återkomma så småningom.
 • Lillkyrka kyrka

  Lillkyrka kyrka, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  6 april 2022
 • Litslena bygdegård

  Åbyvägen 3, 749 51 Grillby, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Folkets hus/medborgarhus/bygdegård
  Slingan kollades
  7 juli 2020
  Övrig information
  Information om möjlighet till bidrag från Boverket är överlämnad.
 • Litslena kyrka

  Litslena kyrka, Litslena kyrka, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  19 september 2022
  Övrig information
  Skyltning om teleslinga finns men behöver förbättras.
 • Ljunggården

  Ljunggårdens omvårdnadsboende, Kraftgatan, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Äldreboende
  Slingan kollades
  23 maj 2019
 • Lötgården

  LÖTS-VALLBY 1, 749 51 Grillby, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Folkets hus/medborgarhus/bygdegård
  Slingan kollades
  28 juli 2020
  Övrig information
  Information om möjlighet till bidrag från Boverket är överlämnad.
 • Löts kyrka

  Löts Kyrka, Grillby, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  19 september 2022
  Övrig information
  Skyltning om teleslinga finns men behöver förbättras.
 • Orion omvårdnadsboende

  Orions omvårdnadsboende, Solgatan, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Äldreboende
  Slingan kollades
  11 oktober 2023
 • Österunda kyrka

  Österunda kyrka, ÖSTERUNDA ÅBY, Fjärdhundra, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  23 maj 2022
 • Regalskeppsvägens omvårdnadsboende

  Regalskeppsvägen 14, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Äldreboende
  Slingan kollades
  6 november 2023
  Övrig information
  Slingväska finns och ska installeras i samlingssalen. Nytt besök planeras när installeringen är klar.
 • S:t Olofs kapell

  S:t Olofs kapell, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  22 juni 2022
 • Simtuna kyrka

  Simtuna kyrka, Fjärdhundra, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  23 maj 2022
 • Sparrsätra kyrka

  Sparrsätra kyrka, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  23 augusti 2022
 • Studieförbundet Vuxenskolan

  Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län, Kyrkogatan, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Samlingssal
  Slingan kollades
  30 augusti 2021
  Övrig information
  SV har två mindre studielokaler med plats för 10-20 personer i varje. Vi har lämnat över information om mobila slingor.
 • Teda kyrka

  Teda kyrka, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  23 augusti 2022
  Övrig information
  Slingskylt saknas.
 • Tillinge kyrka

  Tillinge kyrka, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  23 augusti 2022
 • Torstuna församlingshem

  Torstuna Kyrka, Fjärdhundra, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  23 maj 2022
 • Torstuna kyrka

  Torstuna Kyrka, Fjärdhundra, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  23 maj 2022
 • Torsvi kyrka

  Thorsvi gård, Thorsvi gård, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  6 april 2022
  Övrig information
  Är "gårdskyrka" till Torsvi gård. Har högtalasystem med olika mikrofoner. Ej bra ljud. Ingen ändring kommer att ske.
 • Trögdsgården

  VECKHOLM HEDSTA 2, 745 99 Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Folkets hus/medborgarhus/bygdegård
  Slingan kollades
  27 september 2021
 • Vallby kyrka

  Vallby kyrka, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  6 april 2022
 • Vallby Kyrkstuga

  Vallby kyrka, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga saknas
  Typ av slinga
  Teleslinga saknas
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  6 april 2022
  Övrig information
  Saknar helt tillgänglighet för hörselskadade. Vid större samlingar sker detta hos Mariadöttrarna.
 • Vårfrukyrkan

  Kyrkogatan, 745 31 Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  18 december 2019
 • Västerledskyrkan

  Enöglavägen 41, 745 32 Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  25 februari 2020
 • Veckholms kyrka

  Veckholms kyrka, Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  6 april 2022
 • Villberga kyrka

  Villberga kyrka, Villberga-Backa, Grillby, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Kyrkor och församlingshem
  Slingan kollades
  19 september 2022
  Övrig information
  Skyltning om teleslinga finns men behöver förbättras.
 • Westerlundska gymnasiet

  Sandbrogatan 2, 745 25 Enköping, Sverige

  Slingans status
  Teleslinga fungerar OK
  Typ av slinga
  Fast teleslinga
  Typ av lokal/ändamål
  Samlingssal
  Slingan kollades
  18 februari 2020