Styrelsen

Ordförande
Britt Edoff                   brittedoff46@gmail.com

Kassör
Birgitta Fernström      birgitta.fernstrom.hem@gmail.com

Sekreterare
Birgitta Vigil                birgitta.vigil@gmail.com

Övriga ledamöter
Eivor Rådberg                      eivor.radberg@r19.se
Larsroland Hammarström    laroha47@outlook.com
Hans Moberg                       h.m.48@outlook.com
Anders Agnefalk                  andersagne@gmail.com
Anders Hansson                  a_hansson@icloud.com