Välkommen till HRF Borlänge

Ungefär 500.000 människor i Sverige använder hörapparater. För oss är det viktigt att det finns teleslinga (hörslinga) i olika lokaler för att vi ska kunna höra och vara delaktiga i det som sägs. Källa: pressmeddelande HRF 18 april 2018.

Nyheter

Se fler Nyheter

På gång inom HRF

Se fler HRF-aktiviteter

Inga aktiviteter just nu