Om oss

Ordförandens tankar

Vem hör bra? Vem hör dåligt? Vem bestämmer vem som hör bra eller dåligt? Finns svaren på dessa frågor bara på audiogrammen eller finns det annat som också kan påverka?

Det som jag har förstått, sedan jag själv fick min hörselnedsättning och blev medlem i HRF är det komplexa i olika hörselfrågor. Jag har fått lära mig så mycket om olika hörapparater, hörslingor och ljudmiljöer. Hur vi med hjälp av kontrollinstrument kan testa slingor och om och hur de fungerar.

Det är naturligtvis skillnad på att ha en hörselnedsättning eller att inte ha det. Och det är tur att det finns personer som engagerar sig i hörselfrågor! Det jag framför allt har grunnat över är varför det ska ligga så mycket ”ansvar” på oss som har hörselnedsättning för att få omvärlden att förstå våra problem? Enligt min uppfattning är det faktiskt många som bara inte bryr sig om att lyssna eller ens bemödar sig om att ha ögonkontakt med den man talar med.

Vi som arbetar i ”Slingkollen” här i Borlänge möts av, mestadels positiva personer som vill se till att deras ljudmiljö är bra. Det finns dock platser där personer arbetar, som inte har en ”susning” om vad en hör/teleslinga är, vet inte att det finns på den arbetsplats de är på. Det finns lagar och direktiv vad gäller teleslingor men hur de efterlevs är många gånger en attitydfråga!

Jag hoppas att vi som HRF:are kan få fler människor att komma till insikt om, att även om man är hörande kan man också höra på ett dåligt sätt! Lyckas vi förmedla att hörandet innefattar så många aspekter kan resultatet bli att alla till slut hör varandra. Då slipper vi att vara ”tjatiga och besvärliga”, som jag vet att vi uppfattar oss själva ibland och säkert även uppfattas av andra.

Att vara medlem i HRF är mycket betydelsefullt för mig. Jag får vara delaktig i ett sammanhang, där vi tillsammans kan göra skillnad! Det är roligt att vara en del av den gemenskapen och det gör att jag, tillsammans med alla andra i HRF, har större möjlighet att nå resultat i våra frågor.

Vi i HRF Borlänge fortsätter att sträva mot ett mera hörselsmart samhälle.

Marianne Cronberg Willman