Kontakt

Styrelsen

Ordförande
Ingrid Karlsson
mobil 070-616 73 05
ingrid.karlsson.ystad@outlook.com

Kassör
Gun-Britt Hellberg
mobil 070-210 47 88
gb.hellberg@telia.com

Sekreterare
Kerstin Bjerkborn
mobil 070-351 32 65
kerstin.bjerkborn@telia.com

Styrelseledamot
Inga Chrisén
mobil 070-271 48 88
inga@chrisen.se

Styrelseledamot
Leif Nielsen
mobil 070-361 41 13
leif.nielsen.165@gmail.com

Styrelseledamot
Ann-Britt Mårtensson
mobil 070-201 56 05 (sms)
a-b.martensson@telia.com

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om vår förening eller har andra frågor.

Föreningen har mailadress genom HRF:s riksförbund.
Mailadress: ystad@hrf.se

Lokalen ”Korsvirket” i Surbrunnsparken är återställd efter branden 2021 så om intresse finns kan vi starta grupper för promenad eller andra aktiviteter.

Kontakta styrelsen om du vill hålla i, eller har någon idé om, en aktivitet.

Om du sänder din e-mailadress till oss kan du få löpande information om det som händer i föreningen under året.

Studieorganisatör
Leif Nielsen
mobil 070-361 41 13

Anmälningsmottagare till möten och utfärder:
Ingrid Sölverup
0411–55 00 04,
mobil 073-048 55 76.

Revisorer
Jan-Erik Jönsson
0411-14043
jynke.hotspur@live.se

Henny Olsson
mobil 070-895 06 72
glemmingebror@hotmail.com

JU FLER VI ÄR, DESTO STARKARE BLIR VI! VÄRVA GÄRNA NYA MEDLEMMAR!