Kontakt

Kansli

e-post:  
p
ostadress: Eriksborg, Hörntorpsvägen 4, ing 25, 724 71 Västerås

Styrelsen

Ordförande  adjungerad
Börje Svensson
tel. 0222-320 86
e-post: backtorpet10@outlook.com

Elisabet Fridén adjungerad
tel. 021-35 31 08
e-post: k.elisabet.friden@gmail.com

Iris Berglind ledamot

tel. 070-324 15 20

e-post: ol.be@telia.com