Om oss

Distriktet samlar föreningar inom Västernorrlands län. Det finns 22 distrikt i Sverige. De utgör en viktig kraft i HRFs påverkansarbete, eftersom de påverkar landstingspolitiker och andra beslutsfattare och därmed förmå dem att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade.

Distriktet är den instans som håller ihop alla lokala föreningar i länet.

Hörselskadades distrikt i Västernorrland bedriver intressepolitiskt arbete på regional nivå, framför allt gentemot landsting/region. Vi tar initiativ till verksamhet för olika grupper av hörselskadade – personer med hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet och Menières sjukdom, samt för föräldrar till hörselskadade barn. Vi samordnar och stödjer föreningarnas arbete. Distriktet bildades 12 september 1971, med 6 Lokalföreningar i Västernorrland.

HRFs distrikt…

  • bedriver intressepolitiskt påverkansarbete på regional nivå, framför allt gentemot landsting/region – till exempel genom att ställa krav på kostnadsfri hörselvård, utan långa köer
  • samordnar och stödjer föreningarnas arbete
  • erbjuder utbildningar som föreningarna inte har möjlighet att genomföra
  • tar initiativ till verksamhet för olika intressegrupper (tinnitus, föräldrar, vuxendöva, Menières sjukdom, yrkesverksamma med flera)

Våra lokala föreningar är

Sundsvall – Timrå
Örnsköldsvik
Härnösand
Ånge