Kontakt

Postmottagare
Hörselskadades distrikt i Västernorrland

Cathrine Svensk
Gatuadress: Stabbläggarvägen 1
Postnummer: 871 71
Postort: Älandsbro

Ordförande

Cathrine Svensk
Härnösand
Mobil: 079 – 347 31 98

Sekreterare
Bengt Svensk

Härnösand

Mobil: 076 – 114 28 84

Kassör
Stig-Axel Nilsson

Örnsköldsvik

Mobil: 070-340 67 53

Vice ordförande

Tord Sundqvist
Alby
Mobil: 070 -555 67 72

Studieorganisatör.

Roger Berg
Bonässund

Mobil: 070 – 607 88 35

Ledamöter

Majvor Persson
Torpshammar.
Mobil: 070-386 77 87

Lennart Lahti

Härnösand

Mobil:  070 – 634 07 20

Samtliga ovan når du via hrf.vasternorrland@gmail.com