Kontakt

Styrelsen  2023:
Ordförande: Inger Mattsson tel 0706-89 19 95
Rosita Palm, sekreterare, tel 070 54 118 39
Jan-Erik Agduhr, kassör och webbansvarig
tel via SMS:  072-702 83 38
Andreas Palmér, ledamot
Annica Nordqvist, tel 072 313 51 00, ledamot
AnneMarie Orre, ledamot
Irene Fredriksson, ledamot och ansvar för
batteriförsäljning, tel 0140-539 29,
mer info nedan!Kontaktmail: tranas@forening.hrf.se
Tranås hrf:s hemsida:
https://hrf.se/tranas
Facebook-sida: Hrf Tranås

Vid våra aktiviteter och möten säljs batterier
till mycket förmånligt pris.
Vi har även batteriförsäljning på
Äldreboendet Berget vid huvudingången
sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson:
Irene Fredriksson, tel: 0140 539 29

Hörslinga finns och vi ordnar även skrivtolkning
på alla våra möten
Besök gärna Tranås hrf:s hemsida:
https://hrf.se/tranas
och vår Facebook-sida: Hrf Tranås