Styrelsen

Detta är styrelsen i HRF Täby med omnejd

Bo Arvidsson                  ordförande och kassör

Gunnar Gustavsson     vice ordförande

Olle Swahn                      sekreterare

Lena Björnerstedt         ledamot

Karin Söderdahl            ledamot

Inga-Maj Blarck             ledamot