Välkommen till HRF Täby med omnejd

Hej alla besökare av vår hemsida. Coronapandemin omöjliggör fortfarande och tillsvidare alla publika aktiviteter. Det planerade årsmötet till den 13 mars ställs in pga Covid 19. Förbundet har givit dispens med tiden för genomförande av årsmöten till 31 augusti. Årsmötet kommer sannolikt att genomföras på liknande sätt som förra året, dvs per epost, brev eller telefon. Kallelse och information om årsmötet kommer att skickas ut i god tid i enlighet med stadgarna senast 4 veckor innan. Styrelsen håller dock fortsättningsvis kontakt och arbetar med planering av verksamheter framöver mm, tills allt kan komma igång igen. Styrelsen hoppas nu att alla medlemmar är friska och förskonade från Covid19 smittan. Täby 2021-02-12

Nyheter

Se fler Nyheter

På gång inom HRF

Se fler HRF-aktiviteter

Inga aktiviteter just nu