Sortimentet

Region Stockholm har ett brett upphandlat sortiment och vid behov kan din audionom förskriva en apparat utanför detta. Om du lånar en hörapparat från Regionen kostar den ingenting, utöver egenavgiften som i Region Stockholm är 600 kronor.

Regionens sortiment

Region Stockholm erbjuder ett brett sortiment av hörapparater för lätta och måttliga hörselskador. Apparaterna finns också oftast att få i flera varianter och färger. Du väljer fritt mellan dessa i samråd med din audionom.
Om din hörsel är sådan, att du har särskilda behov som inte uppfylls i regionens sortiment kan din audionom gå utanför sortimentet för att hitta den apparat du behöver. Det är ditt behov som ska avgöra.
Regionens apparater (även de som väljs utanför sortimentet) kostar ingenting utöver egenavgiften som inom Region Stockholm är 600 kronor. Du lånar hörapparaterna av regionen som ansvarar för eventuell service och reparationer.

Du kan läsa om Regionens sortiment på KommSyns hemsida.

Där kan du även se vilka hörapparater som ingår i det upphandlade sortimentet. På sidan finns en blå ruta med rubriken Avtal. I den finns en länk till listan med alla upphandlade hörapparater.

Fritt val

Har du särskilda önskemål som inte uppfylls av regionens sortiment kan du välja att köpa valfri hörapparat privat. Vissa företag erbjuder ett eget sortiment. Väljer du att köpa hörapparaten privat får du en hörselcheck som täcker Region Stockholms rekvisitionsbelopp. Kostar hörapparaten mer får du betala mellanskillnaden själv. Läs mer på sidan Så går det till.