Hit vänder du dig

Mottagningar
Om du vill göra en hörselundersökning vänder du dig till någon av de auktoriserade mottagningarna i Stockholms län. Hos hörsellinjen hittar du en lista på auktoriserade mottagningar i Stockholm län.

Vårdguiden
Om du söker på ”hörselmottagning” på vårdguiden kan du också se vilka mottagningar som finns: www.1177.se.
Ring 08-32 01 00, knappval 1 för att få personlig service.

Patientnämnden
Om du inte har fått rätt bemötande: Ta kontakt med Patientnämnden.
Telefon: 08-690 67 00
E-post registrator@pan.sll.se

Hörsellinjen
Om du har frågor om hörseln kan du vända dig till hörsellinjen. Det är HRFs rådgivningstjänst och den är öppen för alla som har frågor om hörsel att vända sig till.
Telefon 0771-888 000
www.horsellinjen.se

Syn- och hörselinstruktör
Syn- och hörselinstruktörer finns i  vissa kommuner i Stockholms län. Läs mer på vår sida om syn- och hörselinstruktörer.

 

– Om du inte är nöjd med utprovningen: Ta kontakt med mottagningen.

– Om du ångrar ditt ”Fritt val”-köp: Häv köpet enligt konsumentköplagen (inom 30 dagar).