Felaktiga påståenden

Tyvärr händer det att man möts av felaktig information när det är dags att välja hörapparat. Bland annat om vad som gäller om man lånar sin hörapparat från regionen respektive köper den genom fritt val. Nedan listar vi några av de vanligaste felaktiga påståendena kring fritt val och reder ut vad som faktiskt gäller.

1. Slinga används inte så mycket längre

Fel – Teleslinga (hörslinga) är en enkel lösning för att personer som använder hörapparat ska kunna höra i olika lokaler (som biografer, teatrar och föreläsningssalar) och t.ex. när man ser på TV. Telespolen är den enda standardiserade trådlösa mottagaren som finns hos alla hörapparatmärken. Andra lösningar, med t.ex. Bluetooth, används av vissa, men det kommer dröja många år innan det finns någon universell standard för dessa. Teleslingan kommer alltså att vara den bästa och mest tillgängliga lösningen även framöver.

2. Regionen levererar bara hörapparater till mottagningarna en gång i månaden

Fel – Leveranstiden är fem arbetsdagar från KommSyn till hörselmottagningen. KommSyn är region Stockholms hjälpmedelscentral.

3. Om man väljer upphandlade hörapparater så behöver man åka till KommSyn i Älvsjö för reparationer

Fel – Hörselmottagningen har avtal med regionen om både utprovning och service av hörapparater och ska hjälpa dig med detta. Om reparationen inte kan utföras på plats på mottagningen skickas hörapparaten iväg. Vid behov ska mottagningen tillhandahålla en låneapparat medan din hörapparat är på reparation.

4. Dyrare hörapparater är bättre

Fel – priset på hörapparaten avgör inte hur bra din utprovning av hörapparat blir. Det är däremot väldigt viktigt att hörapparaten ställs in på rätt sätt av audionomen och att du som brukare upplever att du är delaktig i rehabiliteringsprocessen. Det kan krävas flera återbesök för att justera inställningarna. Utprovningen anses inte avslutad förrän du är nöjd.

5. Inga hörapparater från regionens sortiment passar din hörsel, så du måste köpa hörapparater genom fritt val

Fel – om dina medicinska behov inte tillgodoses av regionens sortiment av hörapparater finns det möjlighet för din audionom att i samråd med KommSyn förskriva en hörapparat utanför regionens sortiment. Även denna kan du då låna från regionen och du behöver inte köpa den genom fritt val. Om det däremot är så att du t.ex. vill att din hörapparat ska ha en viss färg eller någon särskild funktion som inte finns inom regionens sortiment så kan du välja att köpa en hörapparat utanför sortimentet. Då använder du det som kallas för fritt val. Vid köp genom fritt val blir din hörapparat en konsumentprodukt och du har själv ägar- och serviceansvar. Det är viktigt att du tar reda på vilka villkor som gäller och du ska alltid begära öppet köp. Dina medicinska behov ska dock alltid tillgodoses genom hörapparater som du får låna från regionen.

6. Du får större valfrihet om du köper dina hörapparater privat, genom fritt val

Fel – Systemet med fritt val har tvärtom visat sig minska brukarnas valfrihet, då det lett till att audionomerna ofta styr in brukarna på de hörapparater som det är mest ekonomiskt gynnsamt för dem att förskriva. (Hjälpmedelsutredningen, 2017) Ibland är det alltså ekonomiska incitament, snarare än brukarnas medicinska behov som styr vilken hörapparat som förskrivs genom fritt val.

7. Om du lånar hörapparater från regionen måste du lämna tillbaka dem när du får nya

Fel – Du får behålla dina gamla hörapparater och kan ha dem i reserv.

8. Audionomen får inte hjälpa dig med appen i din telefon om du har regionens hörapparater, men kan göra det om du har Fritt val-apparater

Fel – Finns det en app som hör ihop med dina hörapparater ska audionomen hjälpa dig med den, oavsett om du har hörapparater från regionens sortiment eller om du köpt dem genom Fritt val.

Informationsfolder

Hörselskadades distrikt har tagit fram en folder som innehåller information om hur det går till när man ska skaffa hörapparat. Du kan läsa och ladda ner foldern här.

Det finns också en lättläst version av foldern.
Den lättlästa versionen kan du läsa och ladda ner här.

Om du önskar få foldern skickad via post, kontakta distriktskansliet under fliken Kontakt.