Hör & Häpna

Hör & Häpna arrangerar aktiviteter ungefär en gång i månaden. Det kan vara föreläsningar, middagar, TSS-kurser eller resor som står på agendan.

Totalt har Hör & Häpna drygt 200 medlemmar, som givetvis alltid träffas med hänsyn till hörselskadades villkor.

Inför varje aktivitet gör Hör & Häpna ett utskick med vanlig post och e-post. Som medlem i Hör & Häpna betalar medlemmen en kostnad för utskicket, men väljer själv form för utskicket. Under 2014 kostade ett medlemskap i Hör & Häpna 130 kronor per år för den som ville ha utskick via vanlig post och 50 kronor för den som önskade utskick via e-post.

Gunnel Klingström: gunnelklingstrom@gmail.com  är kontaktperson för utskick samt medlemskap.

Utöver kostnaden för utskicken kan en kostnad för själva aktiviteten tillkomma, såsom inträdesavgifter, reseavgifter och mat.

Aktiviteterna står i medlemstidningen Språkröret och i föreningens kalender.

Information:
Gunnel Klingström
070-388 66 67 (sms)
gunnel.klingstrom@gmail.com

Ordförande
Lars Svensson
lars.i.svensson@icloud.com
070-255 6350 eller 08-89 65 36

Kassör
Ingegerd Bergkvist
ia.bergkvist@gmail.com
070-581 08 76

Sekreterare
Kerstin Andersson Thörngren
thorngren_kerstin@hotmail.com