Datum: <time datetime="2023-05-26">26 maj 2023</time>

”Var på oss som iglar”

Torun Boucher (V) och Robert Mjörnberg (V), stadens ledande politiker inom kultur- och äldrefrågor, mötte i veckan föreningens förtroendevalda och medlemmar i ett samtal som till största delen handlade om äldreomsorgen och oron kring den.

– Min stora fasa är att hamna i äldrevården, att ingen ska förstå min hörselskada och att jag inte kommer att kunna bli omhändertagen på rätt sätt, sade Anne-Marie Persson.

Oron är befogad och Torun och Robert säger att de förstår och delar den. Stadens äldreförvaltning gjorde en utredning av hörselmiljöerna på stadens äldreboenden 2019. Där konstaterades att ljudmiljöerna är mycket dåliga på de flesta av boenden samt att personalen generellt har låg eller mycket låg kunskap om hörselnedsättning och hjälpmedel, och även om hur man bemöter en person med nedsatt hörsel.

De som sitter i stadens politiska ledning för denna fråga är ändå de som har makt att göra något åt situationen och uppmaningen från dem var att vi ska ”vara på dem som iglar” och berätta om oron och konkreta exempel på när det inte fungerar.

Toruns företrädare på äldreborgarrådsposten, kristdemokraten Erik Slottner, gav ett löfte att all personal inom äldreomsorgen ska få kompetenshöjning i hörselkunskap. Hur det har gått med det löftet hade varken Torun eller Robert koll på, men lovade återkomma.

Förutom bristerna när det gäller hörselkunskap och ljudmiljö finns det oerhörda utmaningar för äldreomsorgen i staden rent generellt.

– Vi är förstås väl medvetna om bristerna i äldreomsorgen och det finns också en bred politisk enighet kring att något måste göras. Den stora stötestenen är ekonomin. Kommunerna måste få mer statligt stöd för att klara äldreomsorgens utmaningar. Om det fortsätter i samma takt som idag kommer dubbelt fler personer än idag att behöva äldreomsorg år 2040. Då har Stockholms stad 300.000 invånare över 65 år, sade Robert.

Det råder enighet om att något måste göras och att många fler äldreboenden behöver byggas men mellan de politiska blocken finns oenighet om huruvida vården ska ske i privat eller kommunal regi. Staden styrs sedan valet i oktober av en röd-grön majoritet som vill stävja privatiseringarna inom äldrevården.

– Att det behövs mer personal, mer tid för omsorgen och kompetenshöjning inom personalen är vi också överens om, men ändå händer det inte så mycket tyvärr. Vi är inne i ett oerhört svårt ekonomiskt läge och vi har tuffa budgetöverläggningar nu i dagarna, sade Torun.

Hon berättade också att en sådan budgetförhandling någon dag innan hade hållits i ett mötesrum utan mikrofoner och hörselslinga. Hon som själv har en hörselskada och använder hörapparater medgav att hon inte hade krävt att mötet skulle flyttas eller mobil slinga användas.

– Jag har haft min hörselskada så länge och är så van att anpassa mig, att inte vara till besvär. Men jag ska försöka bättra mig.

Torun Boucher och Robert Mjörnberg lyssnar på Irene Montero som berättar om egna erfarenheter från äldreomsorgen och de stora utmaningar hon har som gravt hörselskadad.

Pandemin satte stopp för flera projekt och satsningar inom äldreomsorgen som nu så småningom kommer igång igen, berättade hon också. Ett sådant projekt skulle leda till att man kommer bort från minutstyrningen inom äldreomsorgen. Ett annat är ”Tryggt mottagande”, som går ut på att ett specialistteam tar hand om dem som skrivs ut från sjukhus under minst två veckors tid för att se till att allting fungerar i hemmiljön efter en sjukhusvistelse.

Men allt detta förutsätter att det finns personal.

– Läget är redan nu så att vi borde rekrytera varenda en som går ut gymnasiet till äldreomsorgen för att täcka behovet.

Personalens villkor måste förbättras om folk ska vilja jobba inom äldreomsorgen, det är både HRF:arnas och politikernas åsikt. Hur det ska ske i praktiken är något man inte lyckats lösa än.

– Rätt till heltid är en viktig pusselbit, rätt bemanning så man hinner sitta ner och ta sig tid med de äldre en annan. Det behöver också finnas tid för reflektion, träffa kolleger och hinna prata med varandra i personalen. Och då kommer vi förstås tillbaka till ekonomin, säger Torun.

Både Robert och Torun hoppas på att det blir en prestigehöjning av yrket när undersköterska blir en skyddad yrkestitel den 1 juli i år.

Att jobba inom äldreomsorgen är inget ”enkelt jobb”, det är mycket komplext och utmanande arbete. Och hörselkunskap är en bit som absolut borde vara med i undersköterskornas och all annan personals utbildning, vilket det inte är idag.

Så vad kan vi göra som förening och enskilda medlemmar?

– Var på oss som iglar. Ta gärna också kontakt med stadsdelsnämnderna som har huvudansvar för äldreomsorgen i Stockholm. Upp på barrikaderna! Jag tycker att frågan om äldreomsorgens framtid borde vara den enda fråga alla politiska partier borde prata om nu, sade äldrenämndens ordförande Robert.

Under den timme som vi träffade politikerna hann vi också prata lite kultur med kulturborgarrådet Torun Boucher.

Irene Montero, som själv är beroende av text på grund av mycket grav hörselnedsättning, frågade varför kommunalt ägda Stadsteatern inte lägger ut information om vilka föreställningar som är textade i samband med att bokningen öppnas.

– De textade föreställningarna informeras mycket sent och till populära föreställningar finns det i det skedet kanske inga biljetter alls kvar eller så finns det bara väldigt dåliga platser.

Torun var inte medveten om detta förfarande men höll med om att det är diskriminerande och lovade undersöka saken.

– Jag vill också passa på att lyfta den fantastiskt bra hörselslinga som numera finns på teatern tack vare HRF Stockholms och Kulturnämndens funktionshindersråds påtryckningar.

Irene lyfte också digitaliseringen som är ett problem för många äldre. Det behövs dator eller smartphone, nätuppkoppling och digital kunskap för att utföra nästan alla ärenden numera.

– Själv är jag helt analog och det är inte lätt numera ska jag säga. Speciellt inte om man som jag inte hör och därför inte kan använda telefon. Det behöver finnas alternativ som passar alla.

Även detta höll politikerna med om.

Det blev ett bra samtal med våra kommunala ledande politiker i frågor som rör oss och som oroar många av våra medlemmar. Några konkreta lösningar fick vi kanske inte serverade men vi blev hörda och vi lovar att ta dem på orden när det gäller att ligga på dem ”som iglar”. Och Torun lovade att bättra sig när det gäller att kräva hörseltillgänglighet i de politiska rummen.

Relaterade nyheter

 • Öppet hus med Matro (inomhus)!
  Datum: <time datetime="2024-05-20">20 maj 2024</time>

  Öppet hus med Matro (inomhus)!

  Välkommen till Öppet hus tisdag 21 maj!Den här gången får vi lyssna till Lars Bergh på Matro. Vi ses hos oss 13.00-15.00. Vi träffas inomhus av tillgänglighetsskäl, då vår mobila utrustning är utlånad för tillfället....

 • Teater Hipp Happ på Vad sa-loppet
  Datum: <time datetime="2024-05-16">16 maj 2024</time>

  Teater Hipp Happ på Vad sa-loppet

  Häng med när Teater Hipp Hipp arrangerar en spännande improvisationspromenad. I årets Vad sa-loppet kommer vår egna teatergrupp Hipp Hipp att delta med en improvisationspromenad. Det ser vi fram emot! Anmälan till Vad sa-loppet i...

 • Öppet hus inne – med SeniorNet
  Datum: <time datetime="2024-05-14">14 maj 2024</time>

  Öppet hus inne – med SeniorNet

  I dag är vi inne på Öppet hus, eftersom SeniorNet kommer till oss och det blir bäst med tillgängligheten och uppkopplingen till WiFi. Välkomna!