Datum: <time datetime="2023-03-31">31 mars 2023</time>

Välbesökt årsmöte

Ett 50-tal personer besökte vårt årsmöte torsdagen den 30 mars. Det var god stämning mötet igenom och medlemmarna beslöt att ge styrelsen i uppdrag att frigöra hela eller delar av det fondkapital som i årsbokslutet anges som ”Ändamålsbestämda medel”.

Vid varje årsbokslut redovisas föreningens Egna kapital i en not. I noten finns bland annat de fonder förtecknade som tillhör ”Ändamålsbestämda medel”. Till största delen utgörs dessa av de så kallade Egna hus-fonderna. Medlemmar som har testamenterat pengar till föreningen på 30- och 40-talet skrev in ett syfte att pengarna användas till att skaffa föreningen en egen fastighet, något som kändes mycket viktigt på den tiden. Den juridiska statusen för dessa fonder är dock oklar, och det kapital som finns i dem räcker inte längre till för att skaffa någon fastighet, ”eget hus”.
På grund av detta har dessa fonder legat orörda i många år och medlen har använts i en mycket begränsad omfattning, där det har varit möjligt.

På årsmötet i fjol gav styrelsen ett förslag att frigöra detta kapital att användas på ett sätt som ändå är i enlighet med testamentgivarens vilja. Då beslöt årsmötet att styrelsen behöver utreda ärendet mera innan beslut kan fattas.

Det har gjorts och i år gav styrelsen ett nytt förslag med samma syfte och nu kunde årsmötet besluta – efter en hel del diskussion – att ge styrelsen i uppdrag att frigöra dessa fonder ”så långt det är juridiskt försvarbart”.

De fonder det är fråga om är följande i föreningens egna kapital:
• Anna Bexell
• ”Eget hus” insamlingen
• Inga Larsson
• Harry Olstone
• Harry Runögård

Totalt är det bokförda beloppet per bokslutsdatum 3 454 772 kr.

Genom att frigöra medlen kan de bokföras för exempelvis hyreskostnader, vilket är vad ”eget hus” kan jämföras med i dagens moderna värld.

Mikael Hedlund föredrog valberedningens förslag.

Styrelsen fortsätter i oförändrad form

Samtliga styrelsemedlemmar fick fortsatt förtroende av årsmötet. Niklas Wikman återvaldes som ordförande för ett år. Jan Lamby, Dorota Kuzcynska och Anne-Marie Persson återvaldes för två år som styrelseledamöter.

Kassör Jan-Åke Danielsson samt ledamöterna Louise Edlund och Christer Nygren har ett år kvar av sin mandatperiod.

I valberedningen fortsätter Anna Quarnström som sammankallande och Mikael Hedlund. Ny ledamot är Jonathan Elebjörk Wahlström.

Eva Blomquist ledde oss professionellt genom årsmötet. Föreningens verksamhetsledare Sandy Wadnor var sekreterare.
Vanda Gavel och Karin Karlsson Hutt jobbar som direkttextare på SVT.

Årsmötet inleddes med att SVT:s direkttextare Karin Karlsson Hutt och  Vanda Gavel berättade om sitt jobb som textare av direktsändningar. De fick svara på många frågor från de engagerade medlemmarna.

SVT:s textningssystem för direkttextning är inte optimalt, men textarna hoppas på en modernisering som skulle göra att texten inte har den fördröjning som förekommer idag. Att det inte är så lätt som man kanske kan tro att texta direktsändningar fick medlemmarna på årsmötet klart för sig, och många fick förmodligen även ökad förståelse för direkttextarna som yrkesgrupp.

Mayvor Gammals höll köket varmt hela dagen och hela lokalen doftade av hembakta delikatesser som årsmötesdeltagarna fick smörja kråset med.

Relaterade nyheter

 • Välkommen, Elna!
  Datum: <time datetime="2024-03-01">1 mars 2024</time>

  Välkommen, Elna!

  Vi hälsar Elna Lassbo varmt välkommen till föreningen. Elna är vår nya föreningskoordinator/kommunikatör och hon börjar sin tjänst hos oss den 4 mars 2024. Elna presenterar sig själv så här: ”Hej alla! Jag heter Elna...

 • Lokalen fortsatt stängd idag, torsdag 22 februari
  Datum: <time datetime="2024-02-22">22 februari 2024</time>

  Lokalen fortsatt stängd idag, torsdag 22 februari

  Pga sjukdom är vår lokal stängd även idag. Vill du komma i kontakt med kansliet, skicka e-post till kansli@hrfstockholm.se

 • Lokalen stängd onsdag 21 februari
  Datum: <time datetime="2024-02-21">21 februari 2024</time>

  Lokalen stängd onsdag 21 februari

  Pga sjukdom är lokalen stängd idag. Kontakt sker via kansli@hrfstockholm.se