Datum: <time datetime="2023-01-24">24 januari 2023</time>

Projektledare sökes

HRF Stockholm har beviljats medel för ett treårigt projekt från Allmänna Arvsfonden och nu söker vi en projektledare. Syftet med projektet, som heter ”Stockholmare united – att höras och höra till”, är att personer med invandrarbakgrund och hörselskada ska få den hjälp som behövs för att de lättare ska integreras i det svenska samhället.

Hörselskadades förening i Stockholm (HRF Stockholm) är en aktiv förening som växer och attraherar nya medlemmar. Föreningen har i dag drygt 1300 medlemmar och har sin verksamhet i nyrenoverade, fräscha och tillgängliga
lokaler på Södermalm. Föreningen är en del av Hörselskadades Riksförbund och är en politiskt, religiöst och obunden medlemsbaserad organisation. Hos oss hittar du ett lokalt engagemang för en huvudstad där målet är att alla
hörselskadade ska kunna leva i full delaktighet och jämlikhet.

Vi söker nu

projektledare

HRF Stockholm har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden för det treåriga
projektet “Stockholmare united – att höras och höra till”. Projektets syfte är
att underlätta för utlandsfödda vuxna personer som har en hörselskada att få
rätt hjälp inom hörselvården, att skapa sig en hörselidentitet samt få rätt stöd i
yrkesliv och vuxenstudier.
Din bas som projektledare kommer att ligga i föreningens lokal på Södermalm.
Du ska även besöka projektets samarbetspartners samt vara ute i olika
stadsdelar och arbeta med uppsökande arbete mot målgruppen.
Du ska driva arbetet med att hitta målgruppen och tillsammans med projektets
partners ta fram och genomföra föreningsaktiviteter, workshops och samverkan med olika aktörer under projektets gång. Din uppgift är att ta reda på vad målgruppen har för utmaningar samt vad myndigheter och samhälle behöver göra för att underlätta inkludering och delaktighet för målgruppen.

Du som projektledare kommer vara projektet och det finns goda möjligheter att sätta din egen prägel på det.

Du ska
– göra uppsökande arbete mot målgruppen
– skapa förtroende till och kontakter med målgruppen
– ta reda på målgruppens utmaningar kopplade till hörselskadan
– anordna workshops, träffar, samtalsgrupper utifrån målgruppens behov
– utbilda målgruppen och sträva efter att sprida kunskap brett om hur man
erhåller hörselvård, använder hörapparat och andra tekniska hörhjälpmedel
samt hjälpmedel som skrivtolkning och tecken som stöd (TSS)
– sköta sociala medier och andra informationskanaler kopplade till projektet
– etablera kontakt med fler samarbetspartners
– sprida de erhållna kunskaperna till de myndigheter, vårdgivare och
civilsamhälle som har ansvar för målgruppen

Målen du arbetar mot är:
1. Åstadkomma en större insikt och förståelse om målgruppens utmaningar
och framgångsstrategier.

2. Skapa medvetenhet om hur myndigheter och civilsamhället bäst skapar
förutsättningar för integration, hälsa och delaktighet.

3. Skapa inkludering och delaktighet.

Din profil:
● Du är en kommunikativ projektledare med erfarenhet av att arbeta i projektform och får gärna ha erfarenhet av ideell sektor.
● Du har studerat minst 3 år eftergymnasiala studier.
● Personliga egenskaper; mycket självgående, entusiasmerande och
förtroendeingivande.
● Du har en utpräglat god samarbetsförmåga och har lätt att skapa kontakt.
● Du kan/vill lära dig om villkoren som en hörselskadad person lever med.
● Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. 
● Du delar våra grundläggande värderingar om alla människors lika värde
och rättigheter.

Meriterande är
● att du har erfarenhet av att ha arbetat tillsammans med personer som har
annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning.
● att du kan flera språk, gärna utomeuropeiska.
● att du har kunskaper i tecken som stöd (TSS) eller teckenspråk

● Personlig lämplighet väger tungt

Vi eftersträvar mångfald och välkomnar sökande oavsett ålder, könsidentitet,
etnisk tillhörighet eller funktionsvariation.

Anställning:
Tjänsten är heltid (100 %) under hela projektets gång – det vill säga tre år.
Kvälls- och helgarbete förekommer.
Vi emotser din ansökan senast den så snart som möjligt. Intervjuer kommer att
ske löpande och tillträde önskas så snart som möjligt.
Vi tar enbart emot ansökan via e-post. Skicka ansökan innehållande personligt
brev, CV samt referenser till sandy.wadnor@hrfstockholm.se. Skriv
Projektledare Stockholm United – att höras och höra till ” i ämnesraden.

Har du frågor går det bra att kontakta verksamhetsledare Sandy Wadnor
sandy.wadnor@hrfstockholm.se.

Relaterade nyheter

 • Språkröret nr 1 på väg
  Datum: <time datetime="2023-01-31">31 januari 2023</time>

  Språkröret nr 1 på väg

  Årets första nummer av medlemstidningen Språkröret är tryckt och kommer ut till medlemmarna i början av nästa vecka. I tidningen kan du bland annat läsa om vår aktiva medlem Ibrahim Mohammed Ahmed.

 • Historier efterlyses
  Datum: <time datetime="2023-01-27">27 januari 2023</time>

  Historier efterlyses

  Har du en rolig historia eller dråplig händelse kopplad till hörseln som du vill dela med dig av? Ingalill Olli, audionom och tidigare styrelsemedlem i vår förening, ska skriva en bokserie om hörsel och behöver din hjälp med historier/händelser om att ha en hörselnedsättning. Du som har en hörselnedsättning, är anhörig, förälder eller bara vill dela med dig av en historia är välkommen att skriva till Ingalill.

 • Tinnitus online
  Datum: <time datetime="2023-01-25">25 januari 2023</time>

  Tinnitus online

  Har du oljud i huvudet som inte kommer utifrån och som stör dig i arbetet eller fritiden? Nu har du chans att träffa andra och diskutera tinnitus och framför allt diskutera lösningar som kan hjälpa dig. Samtalsgruppen kring tinnitus träffas digitalt på mötesverktyget Zoom och leds av Cathrine Forsberg som själv haft svår tinnitus sedan unga år. Träffarna är skrivtolkade.