Datum: <time datetime="2023-08-28">28 augusti 2023</time>

På gång inom hörselvården

Arbetet med att förbättra den primära hörselrehabiliteringen i Region Stockholm fortsätter på flera fronter. Vi behöver en hörselvård att lita på där fokus är på vård och inte försäljning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i regionen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ett system som kan ersätta Fritt val-systemet. I början av hösten ska förvaltningen redovisa sitt förslag och först därefter kommer frågor kring hur själva avtalet mellan regionen och vårdgivarna ska se ut att komma upp på bordet. 

Hörselskadades distrikt i Stockholms län har fortsatt dialog med politiker, tjänstemän och andra aktörer som är viktiga för att patienterna ska få bra hörselvård i rimlig tid som är samhällsfinansierad. En hörselvård att lita på.

Fritt val-frågan har lyfts av Kristdemokraterna i ett flertal debattartiklar. KD vill behålla systemet och deras texter har replikerats av den styrande majoriteten i Region Stockholm, som är tydliga med att de vill flytta fokus från försäljning till vård. Distriktet har också lämnat en replik, men i dagsläget kan vi inte säga om den kommer att publiceras. 

Du som är insatt får gärna sprida information om bristerna med dagens system till människor ni träffar. Hänvisa gärna till distriktets hemsida, där vi samlat information om avvecklingen av Fritt val, fakta om hörselvården och mycket annat. Föreningar kan även boka in föreläsningen ”En hörselvård att lita på” som distriktet erbjuder.

Självklart kommer distriktet att fortsätta att hjälpa patienter som vill ha stöd när de besöker hörselvården. Hör av dig till anne.sjokvist@hrfstockholm.se eller ring 0761 01 40 27.

Relaterade nyheter

 • Hösten i konstklubben
  Datum: <time datetime="2023-09-07">7 september 2023</time>

  Hösten i konstklubben

  Föreningens konstklubb har många fina aktiviteter i höst.
  Aktiviteterna är öppna för konstklubbens medlemmar och vänner. Där föranmälan krävs har konstklubbens medlemmar förtur och kölista upprättas.
  Vi brukar avrunda träffarna med att tillsammans besöka något närbeläget café.

 • Margareta Persson berättar om sina senaste böcker
  Datum: <time datetime="2023-09-05">5 september 2023</time>

  Margareta Persson berättar om sina senaste böcker

  Margareta Persson besöker oss tisdagen den 3 oktober klockan 13-15 i lokalen på Malmgårdsvägen 63A, Södermalm, och berättar om sina senaste böcker som handlar om funktionshinderrörelsen och synen på personer med funktionsnedsättning i vårt samhälle genom historien.

 • Spela bridge hos oss!
  Datum: <time datetime="2023-08-30">30 augusti 2023</time>

  Spela bridge hos oss!

  Vill du spela bridge i hörseltillgänglig miljö? Häng på HRF Stockholms bridgeklubb. Klubben passar både nybörjare och mera vana spelare. Vi spelar varje tisdag klockan 10-12 med start 19 september.