Datum: <time datetime="2024-06-27">27 juni 2024</time>

Nytt projekt som vi stöttar

”Lyssna in – en inkluderande arbetsmarknad” är ett projekt som handlar om arbetsintegrering för personer som läser svenska på vuxenutbildningen och som har hörselrelaterade funktionsnedsättningar, och drivs av TalangAkademin och Vux Huddinge.

Projektet går ut på att främja lika möjligheter, tillgänglighet och icke-diskriminering samt förbättra anställningsbarheten för målgruppen. Samtidigt vill man säkerställa att fler verksamheter har kunskap om hur man tillgängliggör arbetsplatsen för personer med hörselrelaterade funktionsnedsättningar.

Vi på HRF Stockholm kommer, via vårt Arvsfondsprojekte ”Stockholmare United – att höras och höra till”, att bidra med kunskap och stöttning till ”Lyssna in – en inkluderande arbetsmarknad”.

– I projektet Stockholmare United blev det tidigt tydligt att en av de största svårigheterna för projektets målgrupp var just inkludering på arbetsmarknaden. Vi är glada att vi kan vara med och stötta det här viktiga projektet, säger Josefin Säfström, projektledare för Stockholmare United.

Läs mer om Talangakademin:
www.talangakademin.se

Läs mer om Stockholmare United:
www.hrf.se/stockholmareunited

Foto: Karl Gabor/Talangakademin

Relaterade nyheter

 • Glad sommar!
  Datum: <time datetime="2024-06-28">28 juni 2024</time>

  Glad sommar!

  Nu tar vi sommarledigt och det blir en paus i vår kommunikation. Vi är åter i augusti (digitalt) och öppnar vår lokal för medlemmar och besökare den 26 augusti! Snart kommer Språkröret i brevlådan till...

 • Tillgänglig yoga hos oss i höst
  Datum: <time datetime="2024-06-27">27 juni 2024</time>

  Tillgänglig yoga hos oss i höst

  Välkommen att delta i snäll, enkel och hörselsmart yoga – med fokus på självmedkänsla! I höst blir det en ny yogakurs för våra medlemmar med fem tillfällen. Helt kostnadsfritt! Håller i kursen gör vår populära...

 • Samtalsgrupp ”Berätta ditt liv”
  Datum: <time datetime="2024-06-25">25 juni 2024</time>

  Samtalsgrupp ”Berätta ditt liv”

  Välkommen att delta i vår samtalsgrupp ”Berätta ditt liv” i höst. Deltagarna får delge varandra delar av sitt liv och sina erfarenheter. Samtalsgruppen ”Berätta ditt liv” erbjuds i samarbete med Sofia församling, Svenska Kyrkan. Gruppen...