Plats: Stockholm

Bokcirkel

Datum:
Datum: <time datetime="2022-02-10">10 februari 2022</time>
Tid:
Från: kl. <time datetime="13:30">13.30</time> - Till: kl. <time datetime="15:00">15.00</time>

HRF Stockholms bokcirkel träffas i lokalen på Malmgårdsvägen 63A på Södermalm en gång i månaden.

Gruppen bestämmer tillsammans vilka böcker som läses.

Träffarna hålls i mötesrummet med bordsmikrofoner. Finns behov av skrivtolkning ordnar vi det.

Mera information och intresseanmälan till: anne.sjokvist@hrfstockholm.se

Välkommen med!

Annat på gång

Det finns inga aktiviteter just nu