Övriga förtroendevalda

Valberedning

Styrelsen

Revisorer

Patrik Högnelid
Henrik Säll

Ombud till distriktet

Robert Branting
Inger Göransson