Föreningsstyrelsen

Ordförande

Birgitta Svensson
0735-89 01 64 (sms)
birgitta_svensson50@hotmail.com

Vice ordförande

Styrelsen har ej valt någon vice ordförande.

Sekreterare

Lena Kovacs
0702-63 46 26
l.elisa.kovacs@gmail.com

Kassör

Dan Almqvist
070-670 34 40
dan.almqvist@telia.com

Ledamöter

Inger Göransson
0706-42 54 42
inger.goransson2@gmail.com

Robert Branting
0702-48 10 09
robert.branting@gmail.com

Ulrika Valfridsson
0735-4525 83
ullis_v70@hotmail.com

Jonas Olsson
0709-38 52 57 hem
019-30 20 20 arb
jonasol@hotmail.com

Adjungerad i styrelsen

Håkan Bergqvist
019-10 77 09
hakanbergqvist@gmail.com

Britten Uhlin
070-617 95 89
britten.uhlin@orebro.se