Datum: <time datetime="2024-02-26">26 februari 2024</time>

Från HRF:s årsmöte

Årsmötet hölls den 22 februari 2024 i Kyrkans Hus, Mellerud med ett 40-tal medlemmar närvarande

Hrf:s ordförande Inger Andersson hälsade alla medlemmar varmt välkomna och ett speciellt välkommen till Eivor Johansson från förbundsstyrelsen.

Eivor Johansson inledde kvällen med ett föredrag om
”Hörselskadades Riksförbund – Idag och Imorgon”.

Vad HRF-förbundet jobbar för:

Ett hållbart hörselsmart arbetsliv:
– En av fem hör dåligt vid 45-64 års ålder och alla ska ges samma möjlighet till ett bra arbetsliv.
Bra fungerande hjälpmedel/hörteknik,
god ljudmiljö och taluppfattbarhet i lokaler avsedda för samtal och information,
förstående arbetsledning,
inkluderande arbetsklimat, egen kunskap.
HRF försöker samverka med olika aktörer så som arbetsgivare, fackförbund m.fl.

Hörselvård att lita på:
– Jämlik vård och lika avgifter i hela landet diskuteras med samtliga regioner.

Textat, hörbart och demokratiskt:
– Det pågår diskussioner med Boverket om teleslingor samt med SVT och TV4, där autotextning kan användas som ett komplement.

Hur ser framtiden ut:
– Kursverksamhet/studiecirkel om bl.a ”Bli vän med din hörapparat”

HRF:s stiftelser:
– Syftar till att stödja hörselskadade genom bl.a. forskning, lika fördelning till teknisk, beteendevetenskaplig och medicinsk forskning över tid.

På grund av uteblivna skrivtolkar använde vi oss av AI-textning genom Powerpoint, vilket fungerade mycket tillfredsställande.
Som tack för en intressant föreläsning/information överlämnade Inger choklad och en diktsamling av David Dagström.

Därefter bjöds alla på kaffe och semla vilket var mycket uppskattat, samt det sedvanliga lotteriet som innehöll många fina vinster.

Till årsmötesförhandlingarna valdes Michael Melby som ordförande. De avgående styrelseledamöterna Birgitta Landegren och Karl-Erik Bergqvist avtackades med var sin vacker blombukett och en diktsamling av David Dagström.

I styrelsen ingår
Inger Andersson ordförande
Jan Andersson kassör
Michael Melby
Lars-Åke Karlsson
Dorothy Brännstedt
Pawlona Persson
Britt Jörnäs

Relaterade nyheter

 • Vårfest i Tingshusparken
  Datum: <time datetime="2024-05-28">28 maj 2024</time>

  Vårfest i Tingshusparken

  Vi var 41 medlemmar som njöt av försommaren i Tingshusparken och härlig underhållning av Let´s Duet och fika i Stallet. Let´s Duet underhöll. Alla som deltog i Vadsa´-loppet fick diplom Mats Lundin var bäste man...

 • Inger och Lars-Åke på teknikkurs
  Datum: <time datetime="2023-11-23">23 november 2023</time>

  Inger och Lars-Åke på teknikkurs

  Två glada styrelseledamöter, Inger och Lars-Åke deltog på teknikkursen för hörselhjälpare i Viskadalen 2023 Distriktet anordnade en teknikkurs för hörselhjälpare på Viskadalens folkhögskola 2023. Distriktets representanter Birgit Hidgård och Mimmi Claeson höll i kursen tillsammans...

 • Hörselkväll hos HRF i Mellerud
  Datum: <time datetime="2023-10-26">26 oktober 2023</time>

  Hörselkväll hos HRF i Mellerud

  En givande och bra hörselkväll under hörselveckan! Under den årliga hörselveckan, som i år var vecka 42, anordnade HRF Mellerud en hörselkväll på Kyrkans Hus i Mellerud, med information från Hörselverksamheten Vänersborg. Gästande föredragshållare var...