Skåne behåller hörselcheckarna. "Skamligt"

Det hårt kritiserade systemet med hörselcheckar blir kvar i Skåne. Det beslutades i slutet av oktober, trots att regionens utredning visat att det är dåligt för både patienterna och regionen. -Skamligt. De styrande politikerna har valt att vända ryggen åt fakta och medvetet gynna två hörapparattillverkare - på hörselskadades bekostnad. Hur är det ens möjligt? Region Skåne har gjort en utredning som kommer fram till samma slutsatser som HRF gjort för länge sedan. Utredningen visar att systemet har stora negativa konsekvenser för både hörselskadade patienter och regionen. De enda som gynnas är två stora hörapparatkoncerner och de mottagningskedjor de driver - Audika och Audionova.