Om oss

Antalet hörselskadade i Sverige ökar och är idag över 1 miljon. Föreningen i Lund bildades 1933 och har ca 330 medlemmar mellan 5 och 95 år, varav hälften är i yrkesverksam ålder. HRF i Lund är en förening för hörselskadade, vuxendöva, CI-bärare, tinnitus-/Menièredrabbade, ljudöverkänsliga samt föräldrar, anhöriga och vänner.

Vi bevakar och driver hörselfrågor i Lunds kommun samt i grannkommunerna Eslöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp. Vi har föreningslokal på Skansvägen 5 och där finns hörslinga.

Vi säljer batterier till din hörapparat. Kom med du också och träffa andra i din egen situation och hjälp till att påverka för en bättre tillgänglighet för oss alla. Anhöriga är alltid välkomna att deltaga!

I Lund bevakar vi att kommunens handikapplan blir genomförd. Speciellt arbetar HRF Lund för att det skall finnas fungerande hörslingor i alla publika lokaler. Det gör vi genom en grupp medlemmar, Slingpatrullen, som rycker ut och provlyssnar och ger råd. Klicka på länken så kan du öppna senast uppdaterad slinglista från en egen sida: Inventering av hörslingor i Lunds kommun 2022-11-14

Om du vill vara med och arbeta för fler hörslingor, eller andra intressepolitiska frågor, så hör av dig. Ju fler som engagerar sig, desto mer kan vi åstadkomma.

Vi har nära samarbete med bland andra HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorganisation) i Lund och KHR (Kommunala handikapprådet) samt med auktoriserade audionommottagningar i Lund.

Hos oss träffar du människor som vet vad det innebär att höra dåligt, att ha tinnitus etc. eller att vara anhörig till någon med dessa problem. Vi grundar verksamheten på medlemmarnas olika behov och träffas på olika sätt. Vi utbyter värdefulla erfarenheter med varandra och upplever en gemenskap. Kunskap är viktigt och det vill vi förmedla genom föreläsningar, studiecirklar mm. Du får också information om hörselskador, tekniska hjälpmedel och behandlingsmetoder, t ex i tidningen Auris som skickas ut till alla medlemmar 8 ggr/ år. Som medlem bidrar Du till att vi bättre kan driva de frågor som rör hörselskadades situation!

Medlemskap

Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd kan vi ställa bakom våra krav. HRF:s medlemsavgift är 300 kr/år (fr. o m det datum Du blir medlem). I medlemsavgiften ingår tidningen Auris,  medlemsrabatter på hörapparatbatterier m.m.

För frågor och ansökan kontakta kansliet 0790-760405 eller gå in på www.hrf.se

Policy
Integritetspolicy för HRF Lund