Kontakt

Styrelsen

Ordförande:

Monica Arnoldsson                                                                    monica.arnoldsson@hrflund.se

Vice ordföranden:

Anita Richmond                                                                                      anita.richmond@hrflund.se

och

Lillemor Broman                                                                                    lillemor.broman@hrflund.se

Sekreterare:

Gunilla Järbel Torell                                                                        gunilla.jarbel.torell@hrflund.se

Kassör:

Tommy Jansson                                                                                   tommy.jansson@hrflund.se

Ordinarie ledamöter:

Marie-Louise Andersson                                                                                                    marie-louise.andersson@hrflund.se

Lena Khan                                                                                                                     lena.khan@hrflund.se

Suppleanter:

Bengt-Åke Leijon                                                                                                                  bengt-ake.leijon@hrflund.se

Birgit Ståhl-Ivarssolundn                                                                                                    birgit.stahl-ivarsson@hrflund.se

Owe Svensson                                                                                      owe.svensson@hrflund.se

Ulf Kjellgren                                                                                                  ulf.kjellgren@hrflund.se

Utanför styrelsen

Tinnitusansvarig
Ingela Ludvigsson
i.ludvigsson@telia.com

Slingpatrullsansvarig                                                                                                             Helena Fernholm                                                                                  helena.fernholm@hrflund.se

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om vår förening eller har andra frågor!

Kansli

Annegården, Skansvägen 5, 226 49 Lund, tel: 0790-760405
E-post: lund@hrf.se
www.hrf.se/lund
Bankgiro: 229-2589

Du når oss med busslinje 2 mot Annehem, hpl Annegården. Gratis parkering på baksidan av Annegården. Det finns gott om handikapplatser på framsidan. Vårt kansli är säkrast öppet på förmiddagar. Ring oss innan besök, så vi säkert är på plats!