Kontakt

Styrelsen

Ordförande:

Monica Arnoldsson                                                                    monica.arnoldsson@hrflund.se

Vice ordföranden:

Anita Richmond                                                                                      anita.richmond@hrflund.se

och

Lillemor Broman                                                                                    lillemor.broman@hrflund.se

Sekreterare:

Lena Khan                                                                                                                     lena.khan@hrflund.se

Kassör:

Tommy Jansson                                                                                   tommy.jansson@hrflund.se

Ordinarie ledamöter:

Marie-Louise Andersson                                                                                                    marie-louise.andersson@hrflund.se

Gunilla Järbel Torell                                                                        gunilla.jarbel.torell@hrflund.se

Suppleanter:

Bengt-Åke Leijon                                                                                                                  bengt-ake.leijon@hrflund.se

Birgit Ståhl-Ivarssolundn                                                                                                    birgit.stahl-ivarsson@hrflund.se

Owe Svensson                                                                                      owe.svensson@hrflund.se

Ulf Kjellgren                                                                                                  ulf.kjellgren@hrflund.se

Utanför styrelsen

Tinnitusansvarig
Ingela Ludvigsson
i.ludvigsson@telia.com

Slingpatrullsansvarig                                                                                                             Helena Fernholm                                                                                  helena.fernholm@hrflund.se

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om vår förening eller har andra frågor!

Kansli

Annegården, Skansvägen 5, 226 49 Lund, tel: 0790-760405
E-post: lund@hrf.se
www.hrf.se/lund
Bankgiro: 229-2589

Du når oss med busslinje 5 mot Annehem, hållplats Annegården. Gratis parkering, 2 timmar,  på baksidan av Annegården. Det finns gott om handikapplatser på framsidan. Vårt kansli är säkrast öppet på förmiddagar. Ring oss innan besök, så vi säkert är på plats!