Kategori: Nyheter
Datum: <time datetime="2021-03-15">15 mars 2021</time>

Kallelse till årsmöte 2021 HRF Lund

Som medlem kallas du härmed till årsmöte via den digitala plattformen Zoom onsdag 14 april kl. 18.00.

Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast onsdag 24 mars, på telefon: 0790-760405 eller mail: lund@hrf.se, samt om du önskar årsmöteshandlingar via post eller mail.

Årsmöteshandlingar, Zoominformation och digital länk till årsmötet skickas ut efter fredag 26 mars.

Du kan också poströsta om du inte kan delta i det digitala mötet. Anmälan till poströstning måste inkomma senast onsdag 24 mars. Ifylld blankett måste vara kansliet tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet.

Årsmöteshandlingarna kan också hämtas på kansliet efter bokad tid.

 

Dagordning

1 Mötet öppnas

2 Prövning av mötets stadgeenliga utlysande

3 Fastställande av dagordning

4 Val av presidium:    a) mötesordförande

 1.        b) sekreterare
 2.       c) två protokolljusterare
 3.       d) två rösträknare

5 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapport 2020

6 Revisionsberättelse år 2020

7 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

8 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter

9 Stadgeenliga val:

 

– Ordförande

– Kassör

– Övriga ordinarie styrelseledamöter

– Suppleanter

– Revisorer

– Revisorssuppleant

– Valberedning

 

10 Nominering till styrelsen för HRF Distrikt Skåne

11 Motioner (inlämnas senast 3 veckor före mötet)

12 HRF Kongress 2021

13 Övriga frågor

14 Mötet avslutas

 

Vill du hjälpa till i föreningen – antingen i styrelsen eller med andra aktiviteter – kontakta kansliet eller valberedningen, Helena Fernholm 046-12 00 67.

 

Relaterade nyheter

 • Guidad visning av Skissernas museum – Torsdag 24 mars kl.18.30 – 19.30
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2022-02-15">15 februari 2022</time>

  Guidad visning av Skissernas museum – Torsdag 24 mars kl.18.30 – 19.30

  Guidad visning av Skissernas museum Torsdag 24 mars kl.18.30 – 19.30 Skissernas Museum är ett unikt konstmuseum med fokus på den konstnärliga kreativa processen. Här finns världens största samling av skisser, modeller och förlagor till...

 • Vårprogram 2022
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2022-01-10">10 januari 2022</time>

  Vårprogram 2022

  Föreningen kommer att genomföra våra programpunkter som planerat och följa Folkhälsomyndighetens restriktioner samt med begränsat antal deltagare. Alla som deltar i programpunkterna kommer att behöva anmäla sig innan och föreningens medlemmar har förtur. Det är...

 • Hörselskadades Dag 16 oktober
  Kategori: Nyheter
  Datum: <time datetime="2021-08-19">19 augusti 2021</time>

  Hörselskadades Dag 16 oktober

  Hörselskadades dag: Leva med tinnitus Lördag 16 oktober kl.11.00 – 12.00 på stadsbiblioteket i Lund   Hörselskadades dag uppmärksammar vi med föredrag av Marie-Louise Grahn. Vad kan jag göra? Marie-Louise föreläser om tinnitus utifrån...