Länktips

HRF:s Facebookgrupper

HRF har följande Facebookgrupper

Våra lokala facebookgrupper är:

Hörselvården på US

Hörselvården på US beskriver sin verksamhet på 1177.

Blandade webbsidor med hörselanknytning

Ljudöverkänslighet Musikern som hör för mycket
Här visas en film om hur det är att vara kraftigt ljudkänslig. Det hjälper inte med hörselproppar. Ljudet leds via benen i kroppen och i örat finns inget som hindrar de höga ljuden. Ta gärna på hörlurar för att förstå symtomen.

Anpassning av ljudmiljön på en musikklubb
Att sänka ljudnivån i en liten musikklubb. En Powerpointpresentation (på engelska) om hur man kan göra för att sänka ljudnivån i en liten musikklubb.

Teckenspråkskurs på webben
Teckenpedagogerna har blandat material för den som vill lära sig teckenspråk. Bläddra ner till ”teckenspråk för hörande”.

Unga hörselskadade
Föreningen för unga hörselskadade vänder sig till alla mellan 0-30 år med hörselnedsättning.

Teckenspråkskurser på folkhögskola

  • Västanviks folkhögskola
    Västanviks folkhögskola erbjuder tvåveckors sommarkurser och korta helgkurser i teckenspråk. Undervisningsmiljön är teckenspråkig.