Om oss

Hörselskadades förening i Linköping jobbar för att underlätta för dig med hörselnedsättning. Detta gör vi både genom att erbjuda aktiviteter och stöd till våra medlemmar, men också genom att sprida information om hörselfrågor ut i samhället.

Föreningen är till för dig som har en hörselskada och vill ha tips och råd i frågor om hörsel och hörselteknik. Våra aktiviteter ger möjlighet att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. Föräldrar till barn med hörselnedsättning och andra anhöriga är självklart också mycket välkomna. Hörselskador kan se mycket olika ut, och verksamheten berör därför bland annat:

  • Hörselnedsättning
  • Cochlea Implantat
  • Att vara förälder till hörselskadade barn
  • Att vara yrkesverksam med hörselskada
  • Ljudkänslighet
  • Menière
  • Tinnitus

Föreningens verksamhet:

Föreningen vill främja ett ljudvänligare samhälle och informera om hörsel och hörselteknik. Detta gör vi bland annat genom att anordna föredrag, studiecirklar och korttidsutbildningar. Till exempel för att stödja användnignen av hörseltekniska hjälpmedel. Vi arbetar aktivt med kontroll och trimning av hörselslingor. Dessutom anordnar vi tematräffar och studiebesök för medlemar.

Vill du själv engagera dig och hjälpa oss ordna fler aktiviteter eller jobba för tillgänglighet? Kontakta någon i styrelsen och anmäl ditt intresse.

Mycket välkomna!